2019.11.21.

Bibliafordítások és beszélgetések – konferenciabeszámoló, képek + hanganyag

„Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon” címmel rendezett konferenciát április 2-3.-án a Károli Gáspár Református Egyetem a Hittudományi Kar, a Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat szervezésében. Témája a mai magyar nyelvű bibliafordítások áttekintése, és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak megismerése volt. A konferencia egyedülálló volt abból a szempontból, hogy számos, egymástól nagyon eltérő kiadás került terítékre, és ezeket lehetőség szerint a fordításban érintettek ismertették meg egymással és a közönséggel. Ahogy Fabiny Tibor, a Kutatóközpont vezetője a bevezetőben fogalmazott: a fordítás nyelvi, teológiai és hitbeli kérdés is. Így a konferencia bizonyára izgalmas volt a bibliai nyelvek szakértői számára, de a laikus bibliaolvasók számára is segíthet eligazodni a mai magyar bibliakiadások széles és színes palettáján, és bepillantást nyújtani a fordítás világába.

A konferencia első napján az előadásoké, a másodikon a kerekasztal-beszélgetéseké volt főszerep. Az első napon a mintegy tizenöt, egyenként 20 perces előadás során az előadók igyekeztek bemutatni az egyes felekezetek bibliahasználati szokásait, valamint a ma leginkább használatos magyar nyelvű bibliafordításokat; mind a keletkezési körülményeiket, mind a fordítás során figyelembe vett különböző szempontokat. A rendkívül feszes tempójú program több különböző témájú szekcióra volt tagolva. Mindegyik blokk végén lehetőség nyílt kérdésekre, hozzászólásokra is.

Az első szekció témája a Károli fordítás és annak különböző revíziói voltak. Először Zsengellér József vette számba az évszázadok során készült fontosabb Károli-revíziókat, majd az 1908-as kiadás keletkezési körülményeit és fordítási szempontjait ismertette. Ezt követően Szabó Zoltán beszélt arról, hogy hogyan függ össze a hazai nazarénus közösség története és identitása azzal a ténnyel, hogy az 1908-asnál korábbi kiadású Károli Bibliát használnak. Horváth Orsolya előadásából megtudhattuk, hogy a Keresztény Advent Közösség amellett, hogy más fordítások érdemeit is elismeri, miért használja mégis többnyire az 1908-as kiadást. Ezt követően az újabb Károli-revíziós kísérletek kerültek fókuszba. Először Győri Tamás, majd Ruff Tibor ismertette a Protestáns Média Alapítvány által nemrég megjelentetett újonnan revideált Károli Biblia, illetve a Patmosz Kiadó által kiadott, a Hit Gyülekezete által használt Károli revideálásának igényeit és szempontjait.

A második szekció fókuszában a katolikus bibliafordítások álltak. Először Jelenits István mutatta be a Szent István Társulat által kiadott Bibliát, és példákkal illusztrálta a fordítás különböző megoldásait. Ezután Tarjányi Béla beszélt a Szent Jeromos Társulat által kiadott Káldi-Neovulgata kiadásról, illetve kitért az Újszövetségben szereplő Septuaginta-idézetek problémakörére is. A következőkben Dejcsics Konrád ismertette a Békés-Dalos fordítás keletkezési körülményeit, elveit, és a kiadással egykorú kritikákat. A szekció keretén belül kapott helyet Kiss Etele előadása az ortodoxok bibliahasználatáról, és a Berki Feriz által fordított zsoltárokról.

Ezután a mai protestáns fordítások szekciója következett. Először Karasszon István mutatta be röviden az 1975-ös protestáns új fordítást és elveit, illetve ezek érvényesülését különböző igehelyeken keresztül. A folytatásban Pecsuk Ottó mutatta be az 1990-es revízió eredményeit, és a változtatások statisztikáit. A szekció utolsó előadásában Tunyogi Lehel előadását hallgathattuk a Kecskeméthy István által készített bibliafordításról.

A következő szekcióban, az újabb mai fordítások blokkján belül ismét három fordítást ismerhettek meg a hallgatók. Először Szalai András tartott előadást a Jehova Tanúi által használt Új Világ fordításról és annak főbb problémáiról, majd ismét Ruff Tibor beszélt a Hit Gyülekezete készülőben levő új fordításáról, végül Szőcs Zoltán mutatta be az általa készített Egyszerű Fordítást.

A konferencia második napján került sor az utolsó előadásra, melyet a zsidóság képviseletében Köves Slomó tartott a bibliai írás kialakulásáról, az Ószövetség fontosabb fordításairól, az újabban készült magyar nyelvű fordításairól, illetve arról, hogyan tekint a zsidóság a Szentírásra.

Az informatív előadássorozat után a beszélgetések kaptak hangsúlyt, melynek során az előadók az egyszerű bibliaolvasók számára is ismerős kérdésekről beszélgettek. Talán a legismertebb: Szentlélek vagy Szent Szellem? Milyen képet alkot a Biblia az ember testéről/lelkéről/szelleméről? Mit jelent a test feltámadása? Vagy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy a Biblia Istentől ihletett? Az ó- és újszövetségi kerekasztal-beszélgetések során a résztvevők ezekre a kérdésekre is igyekeztek megfogalmazni a saját válaszukat, miközben elemezték a testre és lélekre vonatkozó bibliai kifejezéseket, és más, előre meghatározott szentírási szakaszokat, válaszolva a hallgatók kérdéseire.

A konferencia rendkívül hasznos volt a különböző bibliafordítások és fordítók közötti párbeszéd szempontjából is, ezért reméljük, lesz valamilyen folytatása a jövőben. Az érdeklődők számára tervben van a konferencia anyagának írásos kiadása. Az előadások meghallgathatóak, illetve letölthetőek – jobb kattintás a linkekre, majd: “Hivatkozás mentése másként…”

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon – az előadások hanganyaga

Fabiny Tibor – Miért szerveztük ezt a konferenciát? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Zsengellér József – A Károli Biblia és annak 1908-as revíziója (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Szabó Zoltán – Miért a régi Károlit használják ma a nazarénusok? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Horváth Orsolya – Miért az 1908-as revíziót használja a Keresztény Advent Közösség? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Győri Tamás – Milyen szempontok alapján revideálta a Károlit a Protestáns Média Alapítvány? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Ruff Tibor – Milyen szempontok alapján revidálta a Károlit a Patmosz Kiadó? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Jelenits István – A Szent István Társulat kiadása (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Tarjányi Béla – A Szent Jeromos Társulat (Káldi-Neovulgata) kiadása (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Dejcsics Konrád – A Békés-Dalos fordítás (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kiss Etele – Az orthodoxok bibliahasználata (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Karasszon István – Az 1975-ös bibliafordítás (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Pecsuk Ottó – Az 1990-es fordítás és mai revíziója (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Tunyogi Lehel – A Kecskeméthy-Biblia (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Szalai András – Az Új Világ (jehovista) fordítás problémái (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Ruff Tibor – A Hit Gyülekezetének új fordítása (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Szőcs Zoltán – Az Egyszerű fordítás (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Köves Slomó – A Tanach fordításai és az IMIT fordítás; Milyen Bibliát olvas ma a héberül nem tudó magyar zsidóság? (mp3)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Képgaléria:

A képeket készítette: Sereg Krisztián, reformatus.hu

Please specify a Flickr ID for this galery