2019.02.19.

A korábbi verseny legjobb megoldásai

1. hét

Jónás próféta könyve
Engedetlen bűnbánó rejtekét hernyó eszi tanításul.
Cetben utaztam, várost mentettem, mégis elégedetlenkedtem.
Egyszeri tökfedőnél jobb ma a kegyelem.
Divatos zsákruhámmal még Ninivét is megtérítettem.
Ellenkezz csak Isteneddel, lesz belőled haleledel.
Jónás utazási iroda: Tarsísból Ninivébe, cetszájban.
Leléceltem, hiába. Tennem kellett, mit rühelltem.
Egy ceten múlott élettel kezdődött minden.

Jézus meggyógyítja a (két) gadarai megszállottat
Rossz lelkekből lesz a tengeri malac.
A zombik számára is van remény.
Eddig embert kísértett, most fulladt kondát.
Míg én gyógyultam, a disznók pusztultak.
Ördög futott malacba, azok pedig tengerbe.
Megszállottból gonosz lelkek a kondába mentek.
A disznók is a mennybe mennek.

Jónátán, Dávid barátja
Tudom, apám utálja, pedig Isten barátja.
A barátság a “vérnél ” is erősebb.
Mi ketten barátok leszünk, míg élünk.
Testvérem volt Dávid, a testvérem helyett.
Barátom lett, megvédtem, az apámtól féltettem.
Lelkem egybeforrt Dávidéval, tanúja az Úr.

2. hét

Ruth könyve
Ahová mész, oda megyek én is.
Moábita özvegy Betlehemben Megváltót kap kétszeresen!
Kedves me(n)nyei köteléke megéri Ruth fáradalmát.
Ruth ragaszkodik Noémihez, Boáz pedig Ruthoz.
Isten áldása Naomin Ruthot Boázhoz adja.
Nem hagyta szívét hidegen az idegen.
Két özvegy sorsa szántóföldön fordult jóra.
Az igaz hűségem nem maradt meghálálatlanul.

Jótám példázata
Jótám és a fák beszélgetése magukról.
Régen sem volt Király tövis nélkül!
Fák királyából lesz a királyoknak fája.
“Ez a galagonya király”- a fák.
Haszontalan galagonya hatalomra törekszik, húzódj árnyékába!
Nincs hatalom áldozatok és bukások nélkül.
Olaj-, fügefa, szőlő helyett tüskebokor uralkodik.
A fáknál is nehéz a királyválasztás.
Királlyá akar lenni, aki önmagában csekély.

Zákeus
Megszólított a fán, betért hozzám, megtértem.
Én tanúsítom, nem minden a vagyon.
Apró ember szívében Jézussal naggyá lett.
Kapzsi vámszedő fügefán, kit Jézus szólít.
Megszólított a fán, betért hozzám, megtértem.
Kicsi vagyok, hitem sok, fügefára felmászok!
Fügefáról lekászálódván vendégem lett a Mester.
Gazdag bűnös törpe, pénze felét szétosztja.

3. hét

Eszter könyve
Zsidóként perzsa férjem. Királynőként népem védem.
Egyesek szerelme, mások veszte, neve Eszter.
Segítséget kérő királynő az életével játszik.
Aki másnak fát állít, fennakad rajta.
Sorsot vetettem felettetek, de visszaszállt rám.
Zsidók vesztét kívánta, ő került bitófára.
Pompa vár zsidóra, bitófa a kárhozottra. /Bitón ül halál, nem izraelitára vár.

A bűnbeesés
Fiatal pár paradicsomot más gyümölcsre cserélne.
PARA vagy DICS “finOM” fáról enni?
Fincsi gyümi volt, ittuk a levét.
Az asszony vezet, a férfi hallgat.
A kígyós alma veszélyesebb a kukacosnál.
Ki illegális gyümölcsevő, ne éljen paradicsomban.
Ádámnak mégis megtetszettek Évának az “almái”.

Pilátus
Saját jövőm kezemben, Krisztusé is, vétkeztem.
Mostam kezeim, mégis beleestem a Credoba.
Ártatlan volt, de megöltük. Mosom kezeimet.
A Megváltót védtem, mégis halálra ítéltem.
Kezeimet tisztára mostam, ám lelkem zavaros.
Pilátus, te mondod, Jézus király volt.

4. hét

Jelenések könyve
Megnéztem a jövőt. Megijesztett, majd felemelt.
Jövőbe titkok hajtásait ültetik, számmisztikus (k)igazolná.
Mennybéli utamról hét gyülekezetnek is írtam.
A vég elkezdődött, higgyétek én láttam!
Borzalomban a remény Krisztus jobbján hűségeseké.
Légy hű mindhalálig, Urad készíti koronád!
Hét pecsét, trombitaszó: utolsó ítéletet hirdetik.

A tékozló fiú
Fiam vagy, bármit tettél, apád visszavár.
Az elcsellengett gyermek üres zsebbel meglett.
Elvesztett mindent, végül minden az övé.
Egy előre eltemetett apa megbocsát mindent.
Elszúrok mindent, de Atyám atyám marad.
Vagyonommal vályúig jutottam, magamba szálltam, megbocsátottál.
Tékozolva elveszett,/ visszatérve feltámadott,/ hazatérve megtaláltatott!
Vétkeztem, atyám szeretete felemelt, bűnöm eltöröltetett.
Mindig kiderül, hogy szüleidnek volt igazuk.
Apu, vedd meg nekem a várost!
Szemét voltam, tékozoltam, apám mégis irgalmazott.
Nagy úr a vagyon, megéri vajon?

Naamán
Elizeus Aquapark: Nálunk hét a nyerő!
Beteg voltam, isteneim elfordultak, Isten megmentett.
Jordánba leprásként merítkeztem, Istenben bíztam, megtisztultam.
Az élet forrásában minden bűnünktől megtisztulhatunk.
Hét fürdés által térített meg Elizeus.
Izraelbe mentem segítségért, új Istenem lett.
Gyógyulásért bármit, még a bemerítkezést is.
Lepra gyűrt hadvezért Jordán vize várja.