2018.01.19.

Bibliaismereti játék

EREDMÉNYHIRDETÉS

Középiskolások:
1. díj
20.000 Ft értékű könyvcsomag
Betlehemi csillagok csoport, csoportvezető: Csodóné Klómer Edina
Irinyi János Református Oktatási Központ, Kazincbarcika

2. díj (megosztva):
15.000 Ft értékű könyvcsomag
Ügyesek csoport, csoportvezető: Újlaki Rebeka
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen

2. díj (megosztva):
15.000 Ft értékű könyvcsomag
Csillagok csoport, csoportvezető: Csodóné Klómer Edina
Irinyi János Református Oktatási Központ, Kazincbarcika

3. díj
10.000 Ft értékű koncertjegy (Jegymester ajándékkártya)
Horváth Virág Eszter
Benkő István Református Gimnázium, Budapest

Főiskolások/egyetemisták:
1. díj
20.000 Ft értékű könyvcsomag
Polónyi Gyula
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

2. díj
15.000 Ft értékű könyvcsomag
Jegenyés-Hóbor Erika
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

3. díj
10.000 Ft értékű koncertjegy (Jegymester ajándékkártya)
Varga Tamás Sándor
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet


 A legjobbnak ítélt 6 szavas megoldások

Középiskolások
Főiskolások/egyetemisták

1. hét
Jákób álma és fogadalma:
Kemény kövön is lehet jövőt álmodni.
Kövön hálva, létrát látva, áldást várva.
Ami vár, minden álomnál többet ér.
Égi grádics tetején az én Istenem.
Angyaljárás karácsony előtt Lúzban. Bételtem Istennel.
Kőpárnáról létra álma, vezette Isten szavára.
Ahol angyalok létráznak, párnából lesz imaház.
A lépcső minden foka ígéret Tőle.
Jákób Bételben kőpárnán angyalos létrát álmodott.

Lázár, a koldus:
Adj annyi eledelt, jóllakva ne tagadjalak.
Koldus voltam, most Ábrahám kebelén vigasztalódom.
Ábrahám kebeléről láttam a gazdag gyötrődését.
Amíg Lázár töltődik, a gazdag gyötrődik.
Kutyák sebeim nyalogatták, Ábrahám kebelén vigasztalódtam.
Egykori koldus Ábrahám kebelén vigasztalódik örökké.
A kutya megnyalt, de Isten felmagasztalt.
Csak morzsák jutottak, de Isten ismer.
Sebemen kutyanyál, ujjamra vágynak a szenvedők.
Ábrahám kebelén vigasztaltatom, fekélyekkel teli nyomorúságomért.
Ki mit vet, azt fogja aratni!

2. hét
Nebukadneccar álma és megaláztatása:
Álom nyelvén üzent, hogy változnom kell.
Az Úr megtöri a legkeményebb szívet.
Fa, kiváglak, de a gyökereidet meghagyom.
Túl magasról nagyot zuhant, megalázkodva visszakerült.
Nabukodonozor álma beteljesedett. Követte fájának sorsát.
Nagy dicsőségben álmodott, alázatban tért vissza.
Öntelt királyból kivert vadállat. Megtérvén, visszatalálhat!
Kevélyként megalázva legelésztem, hetedévre tekintélyem visszanyertem.
Van egy álmom, senkinek nem kívánom!
Isten letaszíthat királyokat, de támaszthat Baltazárokat.
A fűrágástól megjött az eszem. Hallelujah.

Nikodémus:
Sötétben hallottam világosságtól: újonnan kell születnem.
Aki őszintén keresi Istent, választ kap.
Isteni voltát megismerte, mirhával, lepellel temette.
Érdeklődtem tanításai iránt, mégis gyáva voltam.
Zsidó vezető éjjel ment Jézushoz újjászületni.
Legismertebb igeverset kapta kérdéseire válaszul éjszaka.
Eltemettem a Mestert, aki újjászületni tanított.
Tanultam, halott maradtam, Jézus szavától újjászülettem.
Újjászületésről csevegtünk, erre nekem kellett eltemetnem.
Jézus titkos követője a farizeusok között.
Hitvalló lett Nikodémus, az olajkenő farizeus.
Izrael tanítója olajat vitt halott Urának.

3. hét
Példázat a talentumokról:
Hasznot hozva dicséret, földbe ásva ítélet.
Isten ajándékát ne ásd el, kamatoztasd!
Aki kevesen hű, sokra bízatik ezután.
A talentum nagy kincs: ápold, gyarapítsd!
Értékeidet ne temesd a föld alá.
Kincs, ami nincs, jöhet a bilincs!
Kapott kincsed kamatozzon, kapart kincsed kárhoztasson.
Egy talentum negyvenhárom kiló arany, gyűjtsük!
Mit Uradtól kaptál, használd, nehogy elherdáld!
Ki hű marad kevésen, megtartatik egészen.
Használd okosan talentumod, jutalmad bőven kapod!

Ráháb:
Nem mindig a tökéletes a jó.
Személyes hitem jele vörös kötél volt.
Bár a falak leomlottak, hitem megmentett.
Kémeket bújtattam, s így életben maradtam.
Semmibe vettek, mégis ártatlan életeket mentettem.
Kémekért kapott letelepedési engedélyt a parázna.
Ellenséggel alkudozó szajha, rokonait zsinórozva óvja.
Itt a piros, hol a piros?
Két kémüket elrejtem, így családunkat megmentem.
A siker kulcsa: utcalány, piros kötél.
Kémeket rejtett lenkóróba, így megmenekült rokonsága.

4. hét
Jézus megmossa tanítványai lábát:
Ha másoknak szolgálsz, az Istennek tetsző.
Jézus szolgál a szolgáknak, hogy szolgáljanak.
A Mester vacsora előtt, végtagokat mos.
Péter nem érti, de később megérti.
Uram, TE mosod az én lábamat?
Jézus lábat mosott, ezzel példát adott.
A Mester és a tiszta lábúak
A tanítványok jézusi wellness szolgáltatásban részesülnek.
Ha lábad megmosom, egészen Hozzám tartozol.
Mosdótálat, vizet, kendőt. Teljesen tisztákká lettünk.
Szolgai munkám példa, tegyétek utánam újra.

Zakariás:
János a neve, írta, majd megszólalt.
Ne vond kérdőre az Úr akaratát.
Nem hittem az angyalnak, ezért nem szóltam.
Hitetlenségem ellenére, mégis nagy csodában részesültem.
Fia születésének nyolcadik napjáig néma volt.
Kételkedésem miatt némán vártam Jánosom születését.
Kételkedésed megnémít, de szólhatsz a végén.
Áldozatát Isten kapja, némaságát János oldja.
Abija sarja, igaz néma, fiad született!
Igaz papnak engedetlenségéért nem hallani szavát.


A negyedik heti feladványok

I. kategória (bibliai történet): Jézus megmossa tanítványai lábát (Jn 13,1–17)
II. kategória (bibliai személy): Zakariás (Lk 1,5–24; 1,57–79)

A harmadik heti feladványok

I. kategória (bibliai történet): Példázat a talentumokról (Mt 25,14–30)
II. kategória (bibliai személy): Ráháb (Józsué könyve 2. és 6. fejezet)

A második heti feladványok

I. kategória (bibliai történet): Nebukadneccar álma és megaláztatása (Dán 4,1–34)
II. kategória (bibliai személy): Nikodémus (Jn 3,1–21; 7,37–53; 19,38–42)

Az első heti feladványok

I. kategória (bibliai történet): Jákób álma és fogadalma (1Móz 28,10–22)
II. kategória (bibliai személy): Lázár, a koldus (Lk 16,19–31)


VERSENYKIÍRÁS

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét meghirdeti bibliaismereti versenyét, amelyre középiskolásokat, valamint főiskolásokat és egyetemistákat is szeretettel várunk.

Minden héten két kategóriában adunk meg egy-egy feladványt: egy bibliai történet (I. kategória) címét és egy bibliai szereplő (II. kategória) nevét. A feladat a megadott történet összefoglalása ill. a meghatározott bibliai személy jellemzése mindössze hat szóba tömörítve.

A verseny alapötletét egy Ernest Hemingwayhez kapcsolódó anekdota adta. E szerint Hemingway egy alkalommal fogadást kötött, hogy akár hat szóban is el tud mondani egy drámai történetet. Így született egy papírszalvétára vetve a „For sale: baby shoes. Never worn.”, azaz „Kisbaba cipő eladó. Még nem hordták.” Lássunk most néhány bibliai példát: „A legerősebb voltam, de találkoztam Delilával” vagy: „Ketten mentünk Emmausba, felismertük, Ő az”. A hat szóba tehát a mondat minden eleme, így a névelő is beletartozik. Fő szempont a lényeglátás, kreativitás, szemléletesség, és lehetőség szerint a humor. A korábbi, hasonló játékunk legjobb megoldásaiért kattints ide.

A VERSENY MENETE: A verseny 4 héten keresztül tart majd. Az első feladványsort 2017. október 24-én tesszük közzé. A feladványokat keddenként tesszük majd fel honlapunkra, és e-mailben is elküldjük. A versenyzőknek körülbelül egy hét áll rendelkezésükre, hogy a meghatározott bibliai részeket átolvassák (pl. az abibliamindenkie.hu honlapon), elkészítsék hatszavas megoldásaikat, és beküldjék az info@bibliatarsulat.hu címre minden héten vasárnap éjfélig. A határidőre beérkező mondatokat egy bizottság értékeli majd, és a legjobbnak ítélt megoldásokat közzétesszük.

DÍJAK: A legmagasabb pontszámot elérő versenyzők koncertjegyeket vagy könyvcsomagokat kapnak majd 20-15- 10 ezer forint értékben.

A DÍJÁTADÁS 2017. december 3-án, advent első vasárnapján lesz Budapesten, a Kálvin téri református templomban.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
A szervezők