2018.02.18.

Haladó szint, 4. hét

Izráel ura istene mondja,
Szolgája által ki néktek vallja,
Nem lészen ez lisztnek fogyatkozása,
Sem olajnak addig elfotta;

Még az Isten essőt sokat ád
És penig az föld vízzel felárad,
Annak utánna csak meg sem szárad
Minden gyümölcset nékünk béven ád.

Az asszony megszerzé hamar az ételt,
Mert parancsolá Illyés ezeket,
Mindketten ott ők őnek eleget,
Az házbéli népe monda eleget. (…)

Azért ezt nékünk az isten íratá,
És tanulságul minékünk adta,
Ígíretivel bizonyította,
Kik benne bíznak ő el sem hagyja.

(Csikei István)

A Biblia melyik fejezetében szerepel ez a történet?
(1. vers, 4. szó)

 


Genfben, a Reformáció nemzetközi emlékművén a reformáció tíz fontos alakjának szobra között Bocskai István (1557–1606), Erdély fejedelme is helyet kapott.

A „reformátorok fala” 100 méter hosszú, középpontjában egy 5 méter magas, négyalakos szoborcsoport (Bèze, Kálvin, Farel és Knox), ettől jobbra és balra pedig kisebb, kb. 3 méter magas szoboralakok állnak. Az emlékmű alapkövét 1909-ben, Kálvin János születésének 400. és a Genfi Egyetem alapításának 350. évfordulóján helyezték el, és az elkészült emlékművet 1917-ben avatták fel.

Balra Bèze, Kálvin, Farel és Knox, jobbra Bocskai István szobra a reformáció genfi emlékművén