2018.02.18.

Haladó szint, 5. hét

Méliusz az alattvalói engedelmességnek egyetlen határt szabott: „mindazokban miket csak az Isten ellen nem parancsol a hatóság, engedelmeskedni kell annak. De ha valamit a természeti törvény avagy az Isten dicsősége és törvénye ellen parancsol: abban a hatóságnak sem kell engedelmeskedni. Mert inkább kell félni Istentől, mint emberektől”.

(Méliusz Juhász Péter)

A fent kiemelt mondat az apostolok válaszának parafrázisa. A Biblia melyik fejezetében található az ennek alapjául szolgáló igevers?
(41. vers, 7. szó)

 


Részben a reformációnak köszönhető a gyermekek felértékelése is. A gyermekben korábban „kis felnőttet” láttak, a 16. században azonban kezdték elismerni egyediségét, és önálló, önmagáért felelős személyiséget kezdtek tulajdonítani neki. Ekkoriban indulhatott el a fogyatékosok, a házasságon kívül vagy kétes hírű anyától született gyermekek elfogadása is, mert úgy vélekedtek, hogy bárki Isten igaz gyermeke lesz, ha újonnan születik – származásától függetlenül.


(Ferenczy Károly: Hegyi beszéd)