2018.02.18.

Haladó szint, 6. hét

Ha uradnak istenednek szavát nem fogadod,
Mit neked mond és parancsol ha meg nem tartandod,
Reád szállnak rettenetes veszedelmes átkok,
Im megmondom; azon kérlek, hogy meghallgassatok.

Átkozott lészsz az városban, átkozott a mezőben,
Itt az átok azmit hirdet érts meg, vedd eszedben,
Hogy uradnak istenednek nem lészesz kedvében,
Jó szerencséd, előmented nem lesz életedben.

Átkozott leszen a te csűröd, minden maradékod,
Átkozott leszen te gyermeked, mind fiad, leányod,
Átkozott leszen az te csordád, mindennemű, barmod,
Átkozott leszen az zsíros föld, nem ád semmi hasznot.

Átkozott lészsz a hol jársz kelsz minden életedben,
Megnyomorít az úristen téged nagy inségben,
Átkozott leszen minden dolgod cselekedésedben,
Mégnem elveszt az Úristen nagy hitetlenségben.

(Szkhárosi Horvát András)

A Biblia melyik fejezete szolgált ennek a versnek az alapjául?
(2. vers, 9. szó)

 


Az 1590-ben elkészült vizsolyi Biblia becslések szerint 700–800 példányban jelenhetett meg, s az ára igencsak borsos volt. Nagysága és súlya miatt elsősorban templomi használatra szánták, de a fennmaradt kötetek tulajdonosi bejegyzései alapján jómódú nemesek is megvásárolták. A mai napig csaknem 60 (egyes esetekben csonka) példány maradt belőle, ennek ellenére óriási értéket képvisel. Ez a fordítás lett az alapja az összes további protestáns bibliakiadásnak. Biblikus nyelvezete óriási hatással volt a magyar népnyelvre, megerősítette azt a korábban beindult folyamatot, amely az északkeleti nyelvjárást tette meg a kialakulóban lévő magyar köz- és irodalmi nyelv alapjának.

A vizsolyi Biblia