2018.02.18.

Haladó szint, 7. hét

„De uram Isten, kérlek tégedet, forduljon el az te haragod mirólunk, mert az mi bűneinkért és az mi atyáinknak bűnökért adattunk gyalázatra. Mostan hallgasd meg az te szolgádnak könyörgését, hajtsd le az te fileidet, és hallgass meg; nyisd meg az te szemeidet, és lássad az mi pusztaságunkat és az te várasodat, mert nem az mi igazságunknak bizodalmában könyörgünk néked, hanem az te nagy kegyelmességedben. Hallgass meg, uram, kedvezz, uram, fegyelmezzél hozzánk, ne késedelmezzél az te szent nevedért, mert tied az váras, tied az nép is. (…)

És ilyen könyörgésekkel és ezekhez hasonlatosokkal élhetünk, mikor Istennek könyörgünk az pogány törökök ellen, nyomorult országnak szabadulásáért.

Hogyha penig az Isten az ő segítségével késendik, nem kell kétségbeesnünk, hanem annál inkább fel kell emelkednünk hütnek és reménségnek általa.”

(Károli Gáspár)

A fent kiemelt rész Dániel próféta mondatának parafrázisa. Melyik fejezetben található ez?
(9. vers, 7. szó)

 


1578-ban jelent meg Méliusz Juhász Péter református püspök Herbáriuma. Ez volt az első magyar füvészkönyv és egyúttal az első magyar orvosi kézikönyv is. 627 különböző növény- és fűszerfajtát ír le részletesen (ezek túlnyomó többsége gyógynövény): először küllemüket, majd latin, magyar és német elnevezésüket, azután tulajdonságaikat, végül pedig azt, hogy hogyan kell használni őket.


Részlet a Herbárium címlapjáról