2018.02.18.

Középszint, 3. hét

„… az Szent Pál írását igen nehéz megérteni. Ez szent apostol a(z) ***** -belieknek írván ilyen beszídvel íl: Te mikoron vad olajfa volnál, az igaz olajfába oltatál be. Mely beszídnek tulajdon értelme ez: Te mikoron pogány nemből támadtál volna, és ennek okaírt idegen níp volnál az Istentül, az zsidó níp közibe választatál, kik az Istennek tulajdon nípi.”

(Sylvester János)

A Biblia melyik fejezetében szerepel a fent idézett igevers? 
(26. vers, 12. szó)

 


Károli Gáspár így emlékezett vissza azokra az évekre, amikor néhány munkatársával a Szentírást magyarra fordította:

„…meg nem szűntem addig, mígnem véghez vittem az Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig nagy fáradsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig ez nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, mígnem elvégezném azt.”


A vizsolyi református templom