2018.02.18.

Középszint, 6. hét

Az hit nélkül senki nem idvözűlhet,
Mint az virág nap nélkül nem zöldűlhet,
Vétkeiből ki senki nem feselhet,
Orvosságot Krisztusban ki nem lelhet.

Tanúld meg most, mi légyen az te hitöd,
Idvösségedre való bizony útad;
Ne kövessed amaz öt bolond szűzet,
Kik meghallák, hogy igen késen költek.

(Dévai Bíró Mátyás)

A Biblia melyik fejezetében olvashatunk a versben említett szüzekről?
(34. vers, 18. szó)

 


Az 1590-ben elkészült vizsolyi Biblia becslések szerint 700–800 példányban jelenhetett meg, s az ára igencsak borsos volt. Nagysága és súlya miatt elsősorban templomi használatra szánták, de a fennmaradt kötetek tulajdonosi bejegyzései alapján jómódú nemesek is megvásárolták. A mai napig csaknem 60 (egyes esetekben csonka) példány maradt belőle, ennek ellenére óriási értéket képvisel. Ez a fordítás lett az alapja az összes további protestáns bibliakiadásnak. Biblikus nyelvezete óriási hatással volt a magyar népnyelvre, megerősítette azt a korábban beindult folyamatot, amely az északkeleti nyelvjárást tette meg a kialakulóban lévő magyar köz- és irodalmi nyelv alapjának.

A vizsolyi Biblia