2018.06.25.

Középszint, 7. hét

„A te szolgád azért (Dávid) mind az oroszlánt, s mind a medvét megölte. Ez is azért, e környülmetéletlen pogány filistéus, csak olyan lészen a te szolgád kezében, mint egy a medvék és oroszlánok közül. (Megbírom azért.) Mert ez az élő Isten seregit káromlotta. Mondá ismég Dávid: Az Jehova, akki engem megszabadéjtott az oroszlán kezéből és hatalmából, és az medvének kezéből és erejéből, ugyanazon Úr megszabadejt engemet ennek a filistéusnak is kezéből és hatalmából. Mondá azért Saul a Dávidnak: Menj el, (víj meg vele). Az Jehova Úr legyen teveled.”

(Méliusz Juhász Péter)

A fenti szövegrészlet a Bibliának egy XVI. századi fordításából származik. Melyik fejezetet ismered fel benne?
(45. vers, 19. szó)

 


1578-ban jelent meg Méliusz Juhász Péter református püspök Herbáriuma. Ez volt az első magyar füvészkönyv és egyúttal az első magyar orvosi kézikönyv is. 627 különböző növény- és fűszerfajtát ír le részletesen (ezek túlnyomó többsége gyógynövény): először küllemüket, majd latin, magyar és német elnevezésüket, azután tulajdonságaikat, végül pedig azt, hogy hogyan kell használni őket.


Részlet a Herbárium címlapjáról