2020.07.12.


Középszint, X. online bibliaismereti játék, 2019. ősz
 

4. hét

A zsidó nép 12 törzse végül letelepszik az ígéret földjén. Majd miután a Júda törzséből származó Dávid trónra kerül, Izráel egységes, erős és sikeres nemzetté kovácsolódik. Dávid Jeruzsálemet teszi Izráel fővárosává, és oda viteti az Isten jelenlétét jelképező szövetség ládáját is. Amikor azonban templomot akar építeni Istennek, ő megfordítja Dávid tervét: nem Dávid fog Istennek házat építeni, hanem éppen Isten akarja építeni Dávid királyi házát (dinasztiáját).
 

4. A Dáviddal kötött szövetség

Dávid király szobra (Jeruzsálem)

Isten ígérete a Dáviddal kötött szövetségben:

  • Dávid utódja fogja felépíteni a templomot Jeruzsálemben, és
  • Dávid királyi háza (dinasztiája) örökre fennmarad.

Dávidnak és utódainak kötelessége:

  • legyenek hűségesek Istenhez, és
  • a törvénynek megfelelően vezessék Izráelt.

Isten továbbra is együtt marad népével, de mostantól ez új módon történik: Dávidnak a királyi házán fogja megmutatni hatalmát, hűségét és szeretetét. Izráel élén ezentúl olyan királynak kell állnia, aki Isten kegyelmes uralmát közvetíti a népnek, és aki elősegíti, hogy a szövetségi elhívásnak megfelelően éljenek: legyenek áldássá a világ népei számára.

Középszint, 4. hét, 1. kérdés

Sámuel második könyvének 7. fejezetében Isten ezt ígéri Dávidnak: „Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig _____ királyi trónját örökre.” Milyen szó hiányzik?

 


 
A választ megkeresheted

  1. A megoldást mindig csupa kisbetűvel és ékezetek nélkül írd be a böngésző címsorába, a bibliatarsulat.hu/jatek/kozepszint/ után.
  2. Nyomj ENTERt.