2020.11.28.

Üdvözöljük a hetven éves Magyar Bibliatársulat honlapján!

A Magyar Bibliatársulat Alapítványt a magyarországi protestáns és ortodox egyházak hozták létre a magyar nyelvű Biblia ügyének szolgálatára. Ez az egyszerűen megfogalmazható cél sok területet foglal magába: a Biblia szövegének gondozását, fordítását és kiadását, a Biblia terjesztését határainkon belül és kívül egyaránt, valamint a Biblia megértését segítő irodalom kiadását is. A Bibliatársulat egyúttal része a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies), amely a különböző nemzeti Bibliatársulatok munkáit koordinálja.

Tovább »

 
Elhunyt Tarr Kálmán
Életének 74. évében elhunyt Tarr Kálmán lelkész, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának alapító igazgatója, a Magyar Bibliatársulat egykori főtitkára. Tarr Kálmán 1947. január 16-án született, a Madách Imre Gimnáziumban érettségizett és 1965-70 között tanult a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1970-75 között a református egyház Felekezettudományi Intézetének volt tudományos munkatársa, 1978-tól a református egyház Zsinati Irodája Sajtóosztályának osztályvezetője, illetve a Magyar Bibliatársulat titkára, később főtitkára (2003-ig). Egyik fő szervezője volt 1988-ban a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies) budapesti nagygyűlésének, majd 2008-ban a Biblia évének. 1992-től a Sajtóosztály alapjain létrehozta a Kálvin Kiadót, amelynek 2009-ig igazgatója volt. Nevéhez és szöveggondozói tevékenységéhez fűződik az elmúlt negyven év református könyv- és folyóiratkiadásának számtalan könyvcíme, valamint a Magyar Bibliatársulat bibliakiadásának sok százezres példányszáma. 2020. szeptember 15-én, családja körében tért haza teremtő Urához. Temetéséről később intézkednek. A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat egykori igazgatóját, illetve főtitkárát saját halottjának tekinti.

Tarr Kálmán vallomása harminc éves kiadói munkájáról

 

Babits Antal: Ószövetségi Szómutató Szótár

A Szómutató Szótár legnagyobb erőssége, hogy a héberül nem tudóknak is felkínálja a Biblia eredeti nyelvű tanulmányozását. A szótár bármelyik Bibliafordításhoz használható, mivel az eredeti héber szöveg alapján készült.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM ÉS OLTALOM

A kiadvány adatai és programja szerzői jogi védelem és oltalom alatt áll, amely szellemi tulajdon, ezért mindenfajta másolás, letöltés, sokszorosítás vagy terjesztés bűncselekmény, amelynek erkölcsi, jogi és anyagi vonzata van!
Kivételt képez a „másolás” menüpontban található lehetőség, amely adott esetben az igehelyek, bibliai idézetek másolását engedélyezi az egyes szavaknál.
A szoftver ingyenes használatot és keresési lehetőséget biztosít a Bibliában a Magyar Bibliatársulat honlapján online elérhetőséggel, de az ingyenesség nem terjed ki az engedély nélküli letöltésre, bármilyen további felhasználásra, sokszorosításra, vagy kereskedelmi célú terjesztésre.

A szerzői jogokat © Babits Antal és jogörökösei, valamint a © Logos Kiadó birtokolja.
Budapest, 2020. 09. 13.
Babits Antal kiadóvezető, szerkesztő, Logos Kiadó

http://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/oszovetsegiszomutato

NE FÉLJ!
Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj! (5Móz 31,8)

 

Imafelhívás a koronavírus kapcsán

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül.

Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben.

Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit.

Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért.

Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket mindennap.

Jézus mondja: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Őszinte tisztelettel:

Dr. Fischl Vilmos

főtitkár

Tisztelt Támogatóink!

Az új európai adatvédelmi szabályozás értelmében szeretnénk tájékoztatni minden kedves partnerünket és támogatónkat, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket a Magyar Bibliatársulat Alapítvánnyal az elmúlt évek során megosztottak, a legnagyobb biztonsággal és diszkrécióval kezeljük, és csak arra a célra használjuk fel, amelyre megadták nekünk.
Semmilyen személyes adatot nem adunk ki harmadik fél számára, azokat kizárólag a bibliamisszióval kapcsolatos tájékoztatás és adománygyűjtés céljából tároljuk.

Amennyiben elégedettek azzal, ahogyan a Magyar Bibliatársulat Alapítvány eddig kezelte a megadott személyes adatokat, nincs semmilyen teendőjük. Az adatkezeléssel és -védelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatóért kérjük, ide kattintsanak.
Ha adataikat törölni kívánják a nyilvántartásunkból, vagy további tájékoztatást kérnek, ezen az e-mail címen írjanak nekünk: info@bibliatarsulat.hu

Jelnyelvi Biblia

Örömmel adunk hírt arról, hogy megjelent Márk evangéliumának jelnyelvi fordítása a siketek és nagyothallók számára. Az elkészült fordítás mindenki számára megtekinthető a Baptista egyház honlapján, az alábbi linken:

http://baptistamedia.hu/jelnyelvi-biblia/#/

 
Az oldal megtekintéséhez ingyenes regisztráció szükséges.
 

A Biblia és a reformáció kiállítás

bibref

Ötszáz éve vette kezdetét a reformáció, mely a Szentírást állította a figyelem középpontjába. Erre az évfordulóra készült A Biblia és a reformáció című, tizenkét tablóból álló vándorkiállításunk, mely a reformáció és a Biblia kapcsolatát mutatja be. A kiállítás szabadon kölcsönözhető. A kiállítás anyaga és a kölcsönzés részletei megtekinthetők a következő oldalon:

http://bibliatarsulat.hu/abibliaesareformacio

Hangzó Bibliák vakok és gyengénlátók részére

Örömmel számolhatunk be arról, a revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) hanganyaga elkészült, így lehetőség nyílik arra, hogy a vakok és gyengénlátók számára is elérhetővé tegyük. A hagyományos CD/DVD kiadások és az internetes bibliahallgatás lehetősége mellett a hangzó Bibliát szeretnénk elérhetővé tenni egy ún. MegaVoice nevű adathordozón is, melyet más bibliatársulatok szívesen használnak, hiszen kezelőfelületet rendkívül egyszerű, vakok számára is könnyen használható, napelemmel működik, így cserélhető energiaforrást sem igényel.

Terveink szerint 2016 őszétől 2017 végéig első körben mintegy ezer darabot szeretnénk eljuttatni ebből a készülékből a vakmissziók és egyházi szeretetintézmények, idősotthonok közvetítésével azokhoz, akiknek szüksége van arra, hogy így hallgassák Isten igéjét. Az akció előkészítésében és lebonyolításában együttműködő partnerünk lesz a Bartimeus Egyesület.

A hanganyag online is hallgatható a jobb oldali YouVersion gombra, vagy ide kattintva. A lejátszó a jobb felső sarokban, a bejelentkezés gomb alatti hangszóróra kattintva nyílik meg.

A Magyar Bibliatársulat menekültmissziós kiállítása