2021.02.26.

Közös Bibliaolvasás az Isteni Ige vasárnapján

Szeretettel ajánljuk katolikus testvéreink kezdeményezését, egy felekezeteken és határokon átívelő közös bibliaolvasást a Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Ige vasárnapján, 2021. január 24-én, 15 órakor. A programban megszólal Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek, Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári … [Read more...]

Alapítók Gyűlése

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány december 8-án tartotta éves alapítói gyűlését. Az ülésről készült jegyzőkönyv az alábbi linken olvasható: Jegyzőkönyv az Alapítók Gyűléséről (2020. dec. 8.) Melléklet … [Read more...]

Megjelent az online Ószövetségi Szómutató Szótár

A Szómutató Szótár legnagyobb erőssége, hogy a héberül nem tudóknak is felkínálja a Biblia eredeti nyelvű tanulmányozását. A szótár bármelyik Bibliafordításhoz használható, mivel az eredeti héber szöveg alapján készült. SZERZŐI JOGI VÉDELEM ÉS OLTALOM A kiadvány adatai és programja szerzői … [Read more...]

Elhunyt Tarr Kálmán

Életének 74. évében elhunyt Tarr Kálmán lelkész, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának alapító igazgatója, a Magyar Bibliatársulat egykori főtitkára. Tarr Kálmán 1947. január 16-án született, a Madách Imre Gimnáziumban érettségizett és 1965-70 között tanult a Budapesti Református … [Read more...]

Elhunyt Dr. Szigeti Jenő adventista lelkipásztor és egyetemi tanár

2020. augsztus 28-án elhunyt Dr. Szigeti Jenő, adventista lelkipásztor, teológus, egytemi tanár. Egyházát évtizedeken át képviselte különféle ökumenikus testületekben, így a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó bizottságában is. A jézusi szeretetet nem csupán tanító, de megélő evangéliumi hitű tudós … [Read more...]