2023.11.29.

Archives for 0

Az Írás és fordítása – avagy a nyelvek és a Biblia

Az emberiség bő 80 százaléka ma már az anyanyelvén olvashatja a teljes Szentírást és sokak számára az Újszövetség, vagy legalább egy könyv elérhető így. Ez több, mint 3 ezer nyelvet, nyelvjárást jelent. Magának a fordításnak is külön tudománya van, illetve annak, hogy a Biblia miként formálhatja a … [Read more...]

Kihelyezett ülést tartott Nagyváradon a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma

A 360 éves Váradi Biblia ünneplésébe a helyszínen kapcsolódott be a budapesti székhelyű Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A protestáns bibliafordítást használó 12 magyarországi felekezet által 72 éve alapított szervezet kuratóriumának egész napos ülését a nagyváradi vár épületében szombaton … [Read more...]

Ciklust záró ülés a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriumánál

2021-ben jár le a Magyar Bibliatársulat Alapítvány választott tisztségviselőinek mandátuma, így a jelenlegi összetételű kuratórium egyik utolsó ülésére került sor. A járványhelyzet miatt a megszokott, online formában bonyolították le az ülést a tagegyházak képviselői. Az MBTA elnökeként Gáncs Péter … [Read more...]

Bibliavasárnapi köszöntés és igemagyarázat

Március első vasárnapja a református egyházban hagyományosan Bibliavasárnap. A gyülekezetekben ezen a vasárnapon nagyobb hangsúly esik a magyar nyelvű Biblia ügyére, és a bibliamisszió fontosságára. A gyülekezetek adományaikkal ezen a vasárnapon a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját … [Read more...]

Közös Bibliaolvasás az Isteni Ige vasárnapján

Szeretettel ajánljuk katolikus testvéreink kezdeményezését, egy felekezeteken és határokon átívelő közös bibliaolvasást a Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Ige vasárnapján, 2021. január 24-én, 15 órakor. A programban megszólal Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek, Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári … [Read more...]