2023.12.06.

Bibliatörténeti kiállítás a Lónyay Gimnáziumban


Mi az a hippodrom? Miért jobb a minuszkula, mint a majuszkula? Mi történt Hollandiában a mohácsi vész évében? Ki volt Erasmus és Mary Jones? Ilyen és ehhez hasonló kérdésektől volt hangos a Lónyay első emeleti folyosója az elmúlt néhány hónapban. A kérdésekre a választ önök is, mint ahogy iskolánk tanulói is megtalálhatták, megtalálhatják a Magyarországi Bibliatársulat bibliatörténeti kiállításán.

A kiállítás egyik tablója

A 2011-es évben a reformációt ünneplő csendesnap áhítatát és előadását egy rendhagyó kiegészítéssel tettük emlékezetessé. A gimnázium folyosóin közszemlére tettük a Biblia kialakulását és fordításainak történetét bemutató tablókat. Öröm volt látni, hogy tanulóink – tanáraikkal egyetemben – milyen lelkesen és érdeklődéssel mélyednek el a Szentírás kialakulását bemutató kiállításban. A hittan tanmenet részét képezi az Ó- és Újszövetség kialakulásának, kanonizálásának, fordításainak története, és mindezekhez nagyon hasznos szemléltetést kínált a tárlat. Ezen túlmenően megismerhettük a kommunikáció, az írásbeliség kialakulását, valamint az ókori művészet egy-egy szeletét is a gazdag anyagból.

Hittanórákon levittük a diákokat, és csapatverseny keretében egy kérdőívet töltöttek ki a tablók alapján. A legjobbakat ötössel jutalmaztuk.

A kiállítás természetesen több, mint az általános műveltség gyarapítását szolgáló információhalmaz. Jó volt átélni a kiállítást követő hittanórán, hogy bizony nem egy diák megfogalmazta, hogy a Szentírás kialakulása és léte önmagában Isten kegyelmére és szeretetére mutató jel.

 

Jó András

angol szakos tanár, református vallástanár
Lónyay Utcai Református Gimnázium