2023.12.06.

Morfondír – bibliavasárnapra

Miért jött létre a világ? (1Móz) Rabok legyünk vagy szabadok? (2Móz) A bűn büntetése a halál? (3Móz) Honnan jöttem és hová megyek? (4Móz) Miért van szükség törvényre? (5Móz) Hol van a hazám? (Józs) Miért küzdök? (Bír) Mi a hűség? (Ruth) Mivé tesz a hatalom? (1–2Sám) Honnan a megosztottságunk? (1–2Kir) Emlékezzünk régiekről? (1–2Krón) Hazatérek valaha? (Ezsd) Érdemes újrakezdeni? (Neh) Tudok még önfeledten örülni? (Eszt) Van értelme a szenvedésnek? (Jób) Hová tartozom? (Zsolt) Mit kellene tennem? (Péld) Minden hiábavalóság? (Préd) Minek nevezzelek? (Énekek) Kiválasztott vagyok? (Ézs) Mitől leszek egyéniség? (Jer) Miért kell az asszonyoknak megenniük gyermekeiket? (JSir) Életre kelnek-e még ezek a csontok? (Ez) Mit hoz a jövő? (Dán) Hányszor kell megbocsátanom? (Hós) Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Urat? (Jóel) Tényleg az én dolgom ez? (Ám) Megéri a káröröm? (Abd) Van küldetésem? (Jón) Béke? Béke? (Mik) Jön már az örömhírt hozó? (Náh) Az igaz ember a hite által él? (Hab) Közel van az Úr napja? (Zof) A templom meg romokban hever? (Hag) Diadalmas és alázatos? (Zak) A gyermekek szívét az atyákhoz? (Mal) Kik a boldogok? (Mt) Ne mondjam el senkinek? (Mk) Paráznák és bűnösök barátja? (Lk) Döntsek? Még ma? (Jn) Merre visz ez az út? (ApCsel) Tartozom ezzel? (Róm) A szeretet mindent eltűr? (1Kor) Velem mindent meg lehet csinálni? (2Kor) Miben hiszek? (Gal) Egyek vagyunk? (Ef) Szívből vagy színből? (Fil) Ne is érintsd? (Kol) Feltámadás? (1Thessz) Ha nem akar dolgozni, ne is egyék? (2Thessz) Túl fiatal? (1Tim) Mi az örökségem? (2Tim) Engedelmeskedjek? (Tit) Visszafogadjam? (Filem) Elég volt és nem bírom? (Zsid) Csak hited van? (Jak) Jót cselekedve szenvedni? (1Pt) A kutya visszatér a maga okádására? (2Pt) Nem voltak közülünk valók? (1Jn) Kihez tartozom? (2Jn) Befogadsz? (3Jn) Ősz végi gyümölcstelen fák? (Júd) Van remény? (Jel)

Vannak kérdések, amelyekre csak a Bibliában találsz választ. Ideje hallgatni rá.

Pecsuk Ottó

Reformátusok Lapja, 2013. március 3.