2023.12.06.

Lezárult az új fordítású Biblia revíziója

Amióta lezárult az új fordítású Biblia (RÚF) legújabb revíziója, a teljes revideált bibliai szöveg elérhető honlapunkon és a MBTA tagegyházainak honlapjain is. A „próbakiadások” kapcsán bíztatásunkra sokan vissza is jeleztek felénk észrevételeikkel, javító szándékú megjegyzéseikkel. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki ilyen formában aktívan is részt vett az új fordítású Biblia szövegének revideálásában. Az érdemi munka már 2012 végén lezárult, a mögöttünk álló tizenkét hónapot pedig a kiadói munkálatokkal töltöttük. Az új fordítású Biblia nyomdai munkálatai is megkezdődtek. A megújult bibliafordítással tehát legközelebb már könyvként és elektronikus formátumokban, az interneten vagy mobil alkalmazásokon találkozhatunk, 2014 áprilisától.

Minden érdeklődő bibliaolvasó testvérünket szeretettel hívjuk 2014. április 27-én 18:00 órára a budavári evangélikus templomba, ahol ökumenikus hálaadó istentisztelet keretében, tagegyházaink közösségében „használatba vesszük” az új bibliakiadást. Kérjük, fogadják majd szeretettel, és főleg – olvassák rendszeresen! A bibliarevíziós munka nehézségeiért és örömeiért az Egyház Urát illesse a hála. Őt kérjük arra is, hogy áldásával kísérje majd az új bibliakiadás útját, és használja fel az Országa építésére.

Pecsuk Ottó
A MBTA főtitkára