2023.12.06.

Helyzetértékelés és előretekintés a Magyar Bibliatársulatnál

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány november 8-án tartotta kuratóriumi ülését. A Bibliatársulat idei munkájára való visszatekintés mellett helyet kapott az előretekintés és a következő öt évet átfogó tervezés is.

A 2016-ban megvalósult vagy elkezdett programok között kiemelkedő jelentőséggel bírnak azok, amelyek a fogyatékkal élőknek segítenek könnyebben elérhetővé tenni a Bibliát. Márk evangéliumának elkészültével lezárult a siketek és hallássérültek számára létrehozott jelnyelvi bibliafordítás első szakasza. A Bibliatársulatok Világszövetség szakmai ellenőrzését követően hamarosan sor kerülhet a mű DVD-n vagy interneten történő kiadására is. Ezen kívül megkezdődött a vak és gyengén látó emberek részére készült hangzó Biblia eszköz, az ún. MegaVoice terjesztése is. 2017. végéig 1500 látássérült számára szeretne eljuttatni ilyen Biblia-lejátszót a Bibliatársulat.

A bibliakiadási tervekről és eredményekről Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója számolt be a jelenlévőknek. A Revideált Új Fordítású Biblia (RÚF 2014) népszerűsége töretlen, több kiadási típusból többszörösen is utánnyomásra volt szükség. Emellett hamarosan elkészül az 1908-ban megjelent Károli Biblia szövegének mai helyesírási szabályoknak megfelelő kiadása is, elsőként egy Újszövetség-Zsoltárok kiadás. A Bibliatársulat döntött a következő adománygyűjtő akció céljáról is: a reformáció 2017-es emlékéve előtt tisztelgő „Biblia és reformáció” kiállítás létrehozását támogathatják azok, akik szívükön viselik a hazai bibliamisszió ügyét.

Ezt követően a kuratórium a 2017 és 2021 közötti időszakra vonatkozó missziói munkaterv első változatát vitatta meg. A munkaterv a Bibliatársulat jelenlegi helyzetének értékelése után, valamint a United Bible Societies 2016-ban tartott philadelphiai nagygyűlésének célkitűzéseivel összhangban meghatározta a megszólítani kívánt célközönséget: a családokat és a fiatal generációt, a diaszpóra közösségeket, valamint a fogyatékkal élő személyeket. Feladatának tekinti a Biblia üzenetének a modern médiumokban történő hatékony megjelenítését, valamint a digitális korszakváltással kapcsolatos feladatokat, mindezeket az anyagi bázis folyamatos megteremtésével, gondos és felelősségteljes gazdálkodással. A munkaanyag kész változatát az alapítók december 6-i gyűlésén fogadhatják el a tizenkét tagegyház képviselői.