2023.12.06.

Baracskán is megemlékeztek a 70 éves Magyar Bibliatársulat munkájáról

Szénási Jonathan Sándor börtönlelkész meghívására tartott igehirdetést és beszámolót a Magyar Bibliatársulat szolgálatáról Dr. Pecsuk Ottó a MBTA főtitkára a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, 2019. május 22-én. A baracskai fogvatartottak kis ökumenikus közösségében Pál apostol Római leveléből szólt az ige: „…fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7). A főtitkár arról beszélt, hogy a keresztény evangélium szíve az a gondolat, hogy Krisztus példáját követve nem csupán elfogadnunk, tolerálnunk és elviselnünk kell egymást, de aktív szeretettel befogadnunk, felkarolnunk és Jézushoz vezetni azt, aki ennek az útját még nem ismeri. A fogvatartottak gyülekezete hangszeres énekléssel szolgált, majd aktívan bekapcsolódott abba a beszélgetésbe, amely a börtönlelkész és a MBTA főtitkára vezetésével a bibliai kánon kialakulásától egészen a bibliafordítás, bibliakiadás, bibliaterjesztés és ismeretterjesztés mai feladatáig, vagyis a 70 éve megalakult Magyar Bibliatársulat mindennapi szolgálatáig fogta át a „bibliamisszió” történetét. Május 22-én a baracskai posta a MBTA 70 és a Kárpát-medencei református egység 10 éves évfordulójára emlékeztető különleges bélyeggel vette fel a küldeményeket.