2023.12.06.

Rövid beszámoló a Kuratórium legutóbbi üléséről

2019. szeptember 17-én ülésezett a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma és Elnöksége.

Az ülésen Pecsuk Ottó főtitkár beszámolt az alapítvány elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, többek között a 70 éves jubileumra készülő kötetről, a Csillagponton való részvételről, az aktuális bibliaismereti játék előkészületeiről, a folyamatban lévő bibliaosztásokról, új szövegválogatások kiadásáról és a bibliaolvasó honlapunk fejlesztéséről, és a Szöveggondozó Bizottság közelmúltban tartott üléséről. A Kuratórium ezt követően döntött az új adománygyűjtő akció témájáról.