2023.11.29.

Ciklust záró ülés a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriumánál

2021-ben jár le a Magyar Bibliatársulat Alapítvány választott tisztségviselőinek mandátuma, így a jelenlegi összetételű kuratórium egyik utolsó ülésére került sor. A járványhelyzet miatt a megszokott, online formában bonyolították le az ülést a tagegyházak képviselői. Az MBTA elnökeként Gáncs Péter püspök tartott bevezető áhítatot, majd dr. Pecsuk Ottó főtitkár szólt az első negyedévi alapítványi tevékenységről, melyben a bibliaterjesztés ügyének a mostoha körülmények ellenére történő előrehaladásáról számolhatott be.

A 2014-ben elkészült új bibliafordítás szövegének új hasznosítása történt meg a Harmat Kiadónál megjelent „Biblia neked” kiadvány közelmúltbeli megjelenésével, mely a fiatalság számára jelent újdonságot. A kiadvány alcíme szerint interaktív formában nyújt lehetőséget a bibliai történetek feldolgozásához. Széles margóival jegyzetelésre csábítja olvasóit, videó linkek feltüntetésével kapcsolatot teremt az internetes tartalmakkal, s számtalan feladattal, magyarázattal segíti az elmélyült feldolgozást. A kiadvány forgalmazása megkezdődött, tartalmáról az alábbi link alapján tájékozódhat az érdeklődő:

Május 10-én indul az egyházi oktatási intézményekben évek óta nagy sikerrel lebonyolított 5 hetes bibliaismereti verseny. A tavaszi és őszi fordulók között ez évben már Bibliaiskolát is indít az alapítvány. A hat hétre tervezett tanfolyamba 14 éves kortól lehet majd bekapcsolódni. A Teremtés, Bűneset, Izráel, Krisztus, Egyház, Újjáteremtés témák feldolgozását feladatlapok megküldésével és kiértékelésével segítik a szervezők.

http://bibliatarsulat.hu/jatek

A járvány alatti aggodalmak mellett számtalan jelét tapasztalhatjuk, hogy a Gondviselés ezt az időszakot is javunkra fordíthatja. Független kezdeményezésként indították útjára az evangélium iránt elkötelezett, foglalkoztatási gondokkal küzdő színészek és alkotótársaik a bibliai történetek dramatizált változatának előállítását. A Magyar Bibliatársulat Alapítvány a revideált új fordítású Biblia szövegének felhasználását ehhez már korábban engedélyezte. A kuratórium jelen ülésén döntött arról, hogy az ez évi támogatói kampánya keretében egy támogató reklámfilm elkészítéséhez gyűjt forrásokat, melyben a projekt részvevői vallanak a Bibliához fűződő személyes kapcsolatukról. A közismert személyek bizonyságtételei reménység szerint felkelthetik a közvélemény érdeklődősét a projekt és a Biblia üzenete iránt. A részvevőkről és a dramatizálási munka előrehaladásáról az alábbi linken tájékozódhatunk:

https://www.dramatizaltbiblia.hu/

A kuratóriumi ülés végén tájékoztató hangzott el a Váradi Biblia megjelenésének 360. évfordulója kapcsán tervezett tudományos ülés előkészületeiről, melyre a Romániai Bibliatársulattal közösen, Nagyváradon kerítünk sort. Itt kerülhet majd bemutatásra a Kálvin Kiadó gondozásában megjelenő revideált Károli Biblia új kiadása is. Ezen kívül informálódhattunk a folyamatban lévő jelnyelvi Biblia fordításáról, melyet jelentősen hátráltatott, de nem állíthatott le a pandémia Bár a jelnyelvi stúdiófelvételek maszkban nem készülhetnek, a felvételekhez szükséges háttér tevékenységek jelenleg is végezhetők. Ízelítőként álljon itt a fordítási munkát jelnyelven bemutató link:

http://baptistamedia.hu/jelnyelvi-biblia/#/

A kuratóriumi ülés a tisztségviselők megválasztása érdekében összehívandó Alapítói Közgyűlés május 18-ra tervezett előkészületeinek megbeszélésével, majd Marosi Nagy Lajos baptista kurátor záró imádságával zárult.

Dr. Zsugyel János

MBTA pénzügyi gondnok