2023.11.29.

Az Ószövetségi Szómutató Szótár bemutatója a Magyar Tudományos Akadémián

2022. május 25-én délután népes hallgatóság gyülekezett az MTA Könyvtárának Arany János utcai konferenciatermében. Itt került sor a Logos Kiadó gondozásában megjelent Ószövetségi Szómutató Szótár (ÓSzSz) bemutatójára.

A mintegy 8 ezer oldal terjedelmű kiadvány mindössze egy példányban készült el, hiszen nincs olyan kiadó, amely a pénzügyi megtérülés reményében vállalkozhatott volna kiadására, netán terjesztésére, ezért a digitális formában megjelent mű részére a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) honlapja biztosít nyilvánosságot. A kiadvány így nemcsak az aktív templomjárók, hanem valamennyi bibliatanulmányozásban érdekelt felhasználó számára ingyenesen hozzáférésűvé vált. A rendhagyó könyvbemutató moderátori feladatát a szótárt szerkesztő Babits Antal vállalta, aki egyben a művet megjelentető Logos Kiadó vezetője is.

Freund Tamás, a MTA elnöke bevezetésként a zene szeretetének ajándékáról szólt, mely összeköti a kötet klarinétművészként is elismert szerkesztőjével. Ezután a hit és a tudomány kapcsolatáról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A hit olyan kérdéseket képes megválaszolni, amelyeknek a tudomány megfogalmazására sem képes, s ez létének alapja is. Az Ószövetség ismerete az emberiség közös kulturális örökségeként a hit, a tudomány és művészet számára is megkerülhetetlen, s ennek feltárásához a most publikált ÓSzSz nélkülözhetetlen segítséget nyújt.

Székely János római katolikus püspök azt hangsúlyozta, hogy a Szentírás fordításaiban az eredeti üzenet egy része rejtve marad, így az ÓSzSz közelebb hozhatja a felhasználókat ennek teljesebb megismeréséhez. Steinbach József református püspök a Bibliáról mint mindennapi kegyességünk forrásáról elmélkedett, és annak a reményének adott hangot, hogy az ÓSzSz használata képessé teszi használóit arra, hogy helyesen értsék Urunk akaratát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökeként valamennyi tagegyház köszönetét fejezte ki a közreműködők felé a szótár elkészítéséért és publikálásáért. Fröhlich Róbert főrabbi azt hangsúlyozta, hogy a szavak a nyelv legkisebb, még önálló jelentést hordozó alkotóelemei. A Hóseás próféta könyvében szereplő igéhez (Hós 14,3) így kapcsolódott: „Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az ÚRhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!” Kívánsága szerint az ÓSzSz nyolcezer oldalán szereplő mintegy tízezer szómagyarázat az Örökkévalóhoz való megtérés eszköze lehet.

Ezt követően a kötet szerkesztője és kiadója szólt az eddig elkészült – s le nem zárható – munka újszerűségéről és nehézségeiről. Elmondta, hogy az ÓSzSz az első magyar nyelvű ószövetség teljes héber szókincsét feldolgozó kiadvány, melynek megvalósítása során természetesen támaszkodtak a korábban már megjelent idegen nyelvű szótárakra és konkordanciákra. A szótár nemcsak a szavak átírását és fordítását tartalmazza, hanem megjeleníti az adott szó valamennyi bibliai előfordulását is. Az előfordulások digitalizálása során a Magyar Bibliatársulat Alapítvány 2014. évi Revideált új fordítását (RÚF 2014) használták, de a hivatkozások alapján valamennyi magyar nyelvű bibliafordítással összevethetők a keresés eredményei, sőt kívánatos is a magyar fordításokban lévő eltérések összehasonlítása az Ószövetség eredeti szövegének tanulmányozása során. Nehézséget jelentett a mintegy másfél ezer, mindössze egyszer előforduló szó magyarázatának rögzítése, hiszen ezek értelmezésében a külföldi szakirodalom sem egységes. Így a szerkesztő által képviselt munkacsoport kéri valamennyi felhasználó visszajelzését az esetleges hiányosságokról, módosítási javaslatokról, hiszen a kiadvány digitális megjelenése kiváló lehetőséget nyújt az indokolt módosítások, kiegészítések folyamatos elvégzésére.

Pecsuk Ottó, a MBTA főtitkára megerősítette, hogy örömmel biztosították a megjelenési lehetőséget az ÓSzSz számára, hiszen a Bibliatársulat elsődleges célja, hogy a Biblia mellett bibliai segédanyagokat biztosítson az érdeklődők számára. A Bibliatársulat honlapján digitálisan publikált fordítások tanulmányozásakor az újszövetségi (görög) szómutató szótár mellett ez a segédeszköz is online formában jelenik meg. Végezetül Karasszon István professzor az ÓSzSz lektoraként szólt a mintegy hat éve tartó együttműködésről. Ebben kollégájával Egeresi Sándor Lászlóval együtt folyamatosan támogatták a szótár szerkesztőjének tevékenységét.

A könyvbemutatón Klenyán Csaba Liszt-díjas klarinétművész játékában gyönyörködhettek a résztvevők.

(ZSJ)