2022.12.04.

A megélhető Könyvek

Egészen új formában és felfogásban mutatták be a Szentírást a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Könyvek cím a görög Biblia szó eredeti jelentésére utal, és a négy kötetben (Kezdetben, Erőm és énekem, Így szól az Úr, illetve Meghalt és feltámadott, vagyis a Törvény, az Írások és a Próféták, illetve az Újszövetség) megjelentetett kiadás szakít a Biblia hagyományos külső formáival is: eltűntek belőle a versszámok, a fejezetszámok és szakaszcímek, a lábjegyzetek és a hagyományos, kéthasábos tördelés. Ebben a formátumban leginkább négy nagyregényre hasonlít, és a kiadást gondozó Magyar Bibliatársulat és Kálvin Kiadó célja az is volt, hogy az olvasóknak visszaadja a nagyobb egységekben való olvasás élményét. A Biblia szövegét nagyobb, átfogó fejezetekre osztották, amelyek egy-egy nagyobb tematikus egységet fognak össze, és így az olvasó könnyebben felfedezheti a Szentíráson végighúzódó „nagy történet” (amit a teológusok régebben üdvtörténetnek, ma pedig egyre gyakrabban „metanarratívának” is neveznek) ívét és fordulatait.

A Biblia az egyház könyve, de nemcsak az egyházé, hanem „mindenkié”, ahogyan a bibliatársulati mozgalom ma is hangsúlyozza szerte a világon. A Bibliát nem lehet kisajátítani, mint ahogyan beszorítani sem egyetlen formátumba vagy értelmezési keretbe. A Könyvfesztiválon 2022. október 2-án mutatták be A Könyveket Visky András író-dramaturg, Szalay László Pál református lelkipásztor, Gryllus Dániel zenész és Bubik Réka színművész közreműködésével. Visky András arra helyezte a hangsúlyt, hogy személyes élettörténetében megtapasztalta: a Biblia nehezen olvasható, de könnyen megélhető és előadható könyv, és ez az előadás azóta is meghatározza művészi mondanivalóját és üzenetét. Szalay László Pál arra a nagyon is aktuális és fenyegető élményünkre mutatott rá, hogy addig leszünk emberek, és addig áll fenn a ma is ismert civilizációnk, amíg a Szentírás velünk van, és amíg kezünkbe vehetjük, olvashatjuk azt. Bubik Réka a tékozló fiú történetét és Dávid íj-dalát olvasta fel, mintegy illusztrálva, mit jelent a Biblia és irodalom gyakran emlegetett szókapcsolata. A könyvbemutató végén Gryllus Dániel bibliai ihletésű dallamaival és citerajátékával megénekeltette a könyvbemutató résztvevőit is. A gyönyörű bibliakiadás tipográfiája Kempfner Zsófia, borítóterve Lente István ihletett munkáját dicséri. A kötetek kaphatók a Kálvin Kiadó webáruházában (kalvinkiado.hu) és könyvesboltjaiban is.

Dr. Pecsuk Ottó