2023.10.01.

Tagegyházaink

Tagegyházaink elérhetőségei
Magyarországi Református Egyház
1145 Budapest, Abonyi utca 21.
Postacím: 1440 Budapest, 70. Pf. 5.
Telefon: 06-1-343-7870
Fax: 06-1-460-0751
e-mail: info@zsinatiiroda.hu
Internet: www.reformatus.hu
Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos iroda: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 06-1-483-2260 és 06-1-483-2265
Fax: 06-1-486-3554
e-mail: orszagos@lutheran.hu
Internet: www.lutheran.hu
Magyarországi Baptista Egyház
1068 Budapest, Benczúr utca 31.
Telefon: 06-1-352-9993 és 06-1-343-0618
Fax: 06-1-352-9707/103-as mellék
Mobil: 06-20-886-0000
e-mail: baptist@baptist.hu
Internet: www.baptist.hu
Magyarországi Metodista Egyház
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Telefon: 06-1-250-1536 és 06-1-250-1849
Fax: 06-1-250-1536 és 06-1-250-1849/31-es mellék
e-mail: hivatal@metodista.hu
Internet: www.metodista.hu
Hetednapi Adventista Egyház
2119 Pécel, Ráday utca 12.
Telefon: 06-28-547-360
Fax: 06-28-452-229
Mobil: 06-30-664-3000
e-mail: titkarsag@adventista.hu
Internet: www.adventista.hu
Magyar Orthodox Egyházmegye
1052 Budapest, Petőfi tér 2.
Telefon: 06-1-318-4813 (üzenetrögzítővel)
Fax: 06-1-266-5988
Mobil: 06-30-210-7864 – Magyar István protoierej
e-mail: moehivatal@gmail.com, kri_tat@yahoo.com
Internet: www.magyarorthodoxia.org
Magyarországi Unitárius Egyház
1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.
Telefon: 06-1-311-2801
Fax: 06-1-311-2801
e-mail: muehivatal@unitarius.hu; mue@unitarius.hu
Internet: www.unitarius.hu
Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Titkárság: 1143 Budapest, Gizella út 37.
Telefon: 06-1-251-6987 és 06-1-222-0086
Fax: 06-1-422-0516
Mobil: 06-70-330-4495
e-mail: info@punkosdi.hu
Internet: www.punkosdi.hu
Magyarországi Keresztyén
Testvérgyülekezetek Képviselete

1066 Budapest, Ó u. 16.
Telefon: 06-1-311-5860
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
1149 Budapest, Angol u. 44.
Telefon: 06-1-788-5593
Fax: 06-1-787-3368
e-mail: dunamisz.alapitvany@chello.hu
Internet: www.szabadkeresztyen.hu
Élő Isten Gyülekezete
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 71.
Telefon: 06-1-387-9876
Fax: 06-1-387-9876
Mobil: 06-20-934-9906
e-mail: info@eloistengyulekezete.hu
Internet: www.eloistengyulekezete.hu
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Telefon: 06-1-577-0515
Fax: 06-1-577-0514
e-mail: met_pb@uze.net
Internet: www.metegyhaz.hu