2023.10.01.

Magunkról

A Magyar Bibliatársulat Alapítványt a magyarországi protestáns és ortodox egyházak hozták létre a magyar nyelvű Biblia ügyének szolgálatára. Ez az egyszerűen megfogalmazható cél sok területet foglal magába: a Biblia szövegének gondozását, fordítását és kiadását, a Biblia terjesztését határainkon belül és kívül egyaránt, valamint a Biblia megértését segítő irodalom kiadását is. A Bibliatársulat egyúttal része a Bibliatársulatok Világszövetségénék (United Bible Societies), amely a különböző nemzeti Bibliatársulatok munkáit koordinálja.

Feladataink

Alapító Okiratunk szerint a Magyar Bibliatársulat feladatai közé tartozik:

  • a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozása, fordítása
  • a Bibliák kiadása és terjesztése
  • olyan könyvek kiadása, amelyek a Biblia jobb megértését szolgálják
  • a magyar oktatási rendszerben a Biblia népszerűsítése, megismertetése
 • a határainkon túl élő magyarság Bibliával történő ellátása – ami a Bibliatársulatok Világszövetségében kialakult gyakorlat szerint azt jelenti, hogy az adott nemzeti bibliatársulatokat segítjük az ott élő magyarok Bibliával való ellátásában
 • a hazánkban élő nemzetiségek és idegen anyanyelvűek Bibliával való ellátása
 • együttműködés a Bibliatársulatok Világszövetségével
 • a Biblia ügyének szolgálata a tömegkommunikációs eszközökben

Bemutatkozó füzet (pdf)