2023.12.06.

Óriás Károli, avagy félre az okuláréval!

A Magyar Bibliatársulat idén májusban hirdette meg azt az adománygyűjtő akcióját, amely idősek és gyengén látók számára is jól használható, nagyméretű Bibliák nyomtatását célozta. Idén júniusban a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent kuriózum Szentírásból egyet-egyet az evangélikus egyház … [Read more...]

Nagybetűs Károli Bibliát olvashatnak a Református szeretetotthonokban lakók

Berekfürdőn tartotta a MRE Szeretetszolgálata 2012. november 26-án és 27-én kétnapos országos konferenciáját. A jelenlévők között ott voltak a bentlakásos idősgondozásban résztvevő intézmények vezetői és munkatársai is. … [Read more...]

Bibliaosztás Szolnokon

A „bibliákat a kilencedikes diákoknak” akció újabb eseménye ez alkalommal a Metodista egyház közreműködésével megvalósult bibliaosztás volt Szolnokon november ötödikén. … [Read more...]

Elsős gimisek Bibliával!

A „Bibliákat a kilencedik osztályos tanulóknak” kiemelkedően sikeres adománygyűjtő akciónk eredménye az a nagyon sok megajándékozott fiatal, akik egy-egy Bibliát kaptak. Számuk megközelíti a kétezret. … [Read more...]

Nagybetűs Károli Bibliák az idősotthonokba

A Magyar Bibliatársulat legutóbbi adománygyűjtő akciójának témája a címben említett szándék, hogy az egyházi idősotthonok ajándék nagybetűs Károli Bibliákat kapjanak. … [Read more...]