2023.11.29.

Bibliavasárnapi köszöntés és igemagyarázat

Március első vasárnapja a református egyházban hagyományosan Bibliavasárnap. A gyülekezetekben ezen a vasárnapon nagyobb hangsúly esik a magyar nyelvű Biblia ügyére, és a bibliamisszió fontosságára. A gyülekezetek adományaikkal ezen a vasárnapon a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját … [Read more...]

Bibliavasárnap a református egyházban

A református egyházban március első vasárnapja Bibliavasárnap. Ez alkalommal a Biblia kiadása, terjesztése, és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztés kerül a középpontba. A metodista egyházban a Bibliavasárnap február 16-ra esik. … [Read more...]

Morfondír – bibliavasárnapra

Miért jött létre a világ? (1Móz) Rabok legyünk vagy szabadok? (2Móz) A bűn büntetése a halál? (3Móz) Honnan jöttem és hová megyek? (4Móz) Miért van szükség törvényre? (5Móz) Hol van a hazám? (Józs) Miért küzdök? (Bír) Mi a hűség? (Ruth) Mivé tesz a hatalom? (1–2Sám) Honnan a megosztottságunk? … [Read more...]

Tolle, lege! Vedd és olvasd! – bibliavasárnapra

Szent Ágostonnak a negyedik és ötödik század fordulóján különleges élménye volt. Édesanyja, Mónika három évtizedes imádsága után Isten elkezdett szívében munkálkodni. Egy alkalommal gyerekeket látott játszani, akik refrénszerűen kiáltozták: „Vedd és olvasd!” … [Read more...]