2020.08.04.

11. online bibliaismereti játék, 2020. tavasz

Első heti kérdések

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten.
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba.

A feladatsor letölthető innen .docx és .pdf formátumban is.
A válaszokat az alábbi táblázatba kell beírni: .docx .pdf .jpg
A megfejtést csak az 5. héten kell majd beküldeni!

A válaszokat megkereshetitek

A szabadító Isten

Kezdetben Isten úgy alkotta meg a világot, mint a saját királyságát vagy országát, mint a saját uralmát. Ez azonban nem elnyomást vagy kizsákmányolást jelent, hanem egy olyan uralkodóra utal, akitől teremtményeinek élete, jóléte és gyarapodása függ. (Nem véletlenül nevezték az ókori uralkodókat „pásztornak”.) Egy jó uralkodó gondját viseli népének, biztosítja mindazt, amire annak szüksége van és javára válik: az élet alapfeltételeitől, a békétől, biztonságtól kezdve a jóléten keresztül a szabadságig.

A teremtéskor Isten létrehozza az élet feltételeit, és egy gyönyörű otthont, amelyet béke, rend, harmónia és bőség jellemez. Legkülönlegesebb teremtményét, az embert, megszólítja és kapcsolatot kezdeményez vele. Személyes jelenlétével ajándékozza meg, szeretetével veszi körül, és elhalmozza ajándékaival.

“Isten ajándékai az ember legszebb álmait is túlszárnyalják.”

Elizabeth Barrett Browning

 

1. hét, 1. kérdés

A 23. zsoltár így utal Isten folyamatos jelenlétére: „Bizony jóságod és szereteted _____ életem minden napján”. Milyen szó hiányzik?

 

Az ember életének alapja, egyedüli forrása és fenntartója a Teremtő. Mindent belőle meríthet. Őt hallgatva, az ő szavából élhet. Tőle kapja meg mindazt, amire csak szüksége lehet a szép és kiteljesedő élethez. Ez magában foglalja életének értelmét, identitását is, és értékességét mint szeretett teremtmény. Istennel közösségben, vele békességben, biztonságban és bőségben élhet, hozzá igazítva gondolkodását, életszemléletét és tetteit.

“Akár tudomást veszünk róla, akár nem, létünk alapja Isten szeretete… Szeretetből, szeretet által és szeretetre teremtettünk, ezért az isteni szeretet nélkül nem is lenne értelme az életünknek.”

David G. Benner

Az ember a képességeit és megbízatását is Istentől kapja, hogy az ő képmásaként töltse be, művelje és őrizze a földet. Ismerje meg, és a Teremtővel együttműködve szabadon bontakoztassa ki adottságait és a világban rejlő lehetőségeket, s kezdje el építeni azt. Életével és munkájával pedig tükrözze vissza a Teremtő jóságát, és hirdesse dicséretét.

“Aki igazán szeret, csak akkor boldog, ha az is boldog, akit szeret. Isten is így szereti az embert.”

J. I. Packer

 

1. hét, 2. kérdés

A 8. zsoltár így fogalmazza meg az ember kiváltságos helyzetét a teremtett világban: „Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. _____ tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél.” Mi a hiányzó szó?

 

Ily módon a szó legnemesebb értelmében válhatunk igazán emberré: „bölcs urává a teremtett világnak, boldog gyermekévé a teremtő Istennek, és szerető testvéreivé egymásnak”.

“A teremtő Isten, aki szerető jóindulattal formálja a természetet és az emberiséget, minden teremtményének boldog kiteljesedést szán. Olyan életre kaptunk tehát elhívást, amely önmagunk és a világ javát egyaránt szolgálja.”

David G. Benner

 

1. hét, 3. kérdés

Egyedül az ismeri igazán az embert, aki megalkotta. Egyedül a Teremtő tudja, hogy mi válik valóban a javunkra, és csak ő képes azt megadni. Hallgasd meg ezt a dalt (https://youtu.be/fiP1ZDBo954). Milyen szót hagytunk ki a következő sorából: „A _____ csak Te tudod az utat, mert Te alkottad, Teremtő.”

 

1. hét, 4. kérdés

A 104. zsoltár rámutat arra, hogy mi az ember helyes reakciója mindarra, amit Istentől kapott. A teremtett világ csodáinak hátterében a szerző felismeri Isten nagyságát és bölcsességét – ami örömmel, Isten iránti hálával és bizalommal tölti el. A zsoltáros ugyanakkor elismeri, hogy Isten az Úr a világmindenség felett. Ezért minden, ami él, a Teremtő gondviselésére van utalva. Majd így magasztalja őt: „_____ legyen az Úrnak örökké!”

 

Isten tehát megteremtette egy csodálatos életnek és fejlődésnek minden feltételét, és meghívta az embert, hogy éljen ajándékaival, és vegyen részt az Úr tervének kibontakoztatásában. Az ember bizonyos értelemben függ
Istentől, de ezen belül mégis szabad.

“Az ember csak akkor a teremtés koronája, ha tudja, hogy nem az.”

Gottfried Benn

 

Egyetlen korlát van. Az Éden kertjében ezt jelképezi a jó és a rossz tudásának fája: az ember csak akkor képes betölteni gyönyörű küldetését a világban, ha Istennel közösségben maradva az ő útmutatásait követi.

1. hét, 5. kérdés

Mózes első könyvének 2. fejezetében Isten ezt mondta az embernek: „A kert minden fájáról _____ ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” Mi a hiányzó szó?

 

Érdemes belegondolnunk, hogy a választás szabadságával Isten mennyire megtisztelte az embert. Hiszen megalkothatott volna minket úgy is, hogy mindig automatikusan jó kapcsolatban legyünk vele. De ő nem gépiesen cselekvő, vakon engedelmeskedő lényeket akart, hanem olyat, aki maga dönthet.

A kert közepén álló fa az egyetlen, amelyről az embernek nem szabad ennie. Ez a válaszadásunk jelképes helye, ahol döntenünk kell: elfogadjuk-e Isten ajándékait és ránk vonatkozó terveit, vagy sem. Bízunk-e szeretetében és együttműködünk vele, vagy elutasítjuk őt?

“Isten úgy látta jónak, hogy „valódi világot alkot olyan teremtményekkel, akik tehetnek igazán jót és rosszat, s ahol valami igazán fontos is történhet – egy játékország helyett, amely csak akkor mozog, ha ő mozgatja a zsinórjait.”

C. S. Lewis