2020.08.04.

11. online bibliaismereti játék, 2020. tavasz

Harmadik heti kérdések

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten.
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba.

A feladatsor letölthető innen .docx és .pdf formátumban is.
A válaszokat az alábbi táblázatba kell beírni: .docx .pdf .jpg
A megfejtést csak az 5. héten kell majd beküldeni!

A válaszokat megkereshetitek

A szabadító Isten

Az előző héten említettük, hogy a bűneset után az erőszak és a romlottság elterjedt a földön, és az ember szabadsága is eltorzult. Kiszolgáltatottá vált különböző pusztító hatalmaknak, amelyek eredményezhetnek többek közt ellenségeskedést, szegénységet, betegséget, elnyomást, háborút, vagy éppen természeti katasztrófát.

“Az emberek örökös hűtlenségét, egoista konokságát, önzését és javíthatatlan tökéletlenségét csak egyvalaki tudja helyreigazítani: maga Isten.”

Klaus Douglass

 

Isten azonban elkezdi megvalósítani szabadító tervét. Kiválasztja Ábrahámot és azt ígéri neki, hogy az ő leszármazottain (Izráel népén) keresztül áldja majd meg a világ minden nemzetét. Tervében tehát Izráel népének különleges szerepet szán: elsőként őket váltja meg, azután az ő közvetítésükkel fogja megmenteni a többi népet és az emberi élet egészét.

“Isten kiválasztott egy bizonyos népet, és évszázadokat töltött azzal, hogy a fejükbe verje, miféle Isten is ő – hogy csak egy van belőle, és hogy törődik a helyes magatartással. Ez a zsidó nép volt, és az Ószövetség beszámol erről a bevésési folyamatról.”

C. S. Lewis

 

Az Ószövetségben Isten számtalan alkalommal mutatkozik meg hatalmas szabadítóként. A legismertebb talán az, amikor a zsidó népet kihozza az egyiptomi rabszolgaságból, a fáraó zsarnokságából, és egyúttal különböző pogány bálványok uralmából is.

(3. hét) 11. kérdés

Izráel népének megszabadítását Egyiptomból Mózes második könyve 6. részének 6–7. versében Isten több kifejezéssel írja le: „megszabadítalak”, „megmentelek”, „_____”, végül ismét „megszabadítalak”. Mi a hiányzó szó?

 

“Mintha Isten azt mondaná: Azzal, ahogy megmentettelek titeket a fáraótól és seregétől, jelekkel és csodákkal, a páskával és az átkeléssel a Vörös-tengeren, világosan megmutattam nektek, mit tudok értetek tenni, s bárhol, bármikor, bármilyen ellenséggel szemben, bármilyen nyomorúságban képes vagyok titeket megoltalmazni, rólatok gondoskodni s megadni nektek mindent, amitől igazán élet az élet. Rajtam kívül nincs szükségetek más istenre, ezért semmiképpen ne is keressetek rajtam kívül más istent.”

J. I. Packer

 

Ezután Isten törvényeket ad Izráelnek, amelyekkel a saját különleges, szent és szabad népévé akarja formálni őket. Ha azokhoz igazodnak, akkor szeretet és igazságosság fogja jellemezni közösségüket. Példaértékű életvitelük pedig vonzó lesz más népek számára. Izráel közvetítésével meglátják majd, hogy mi volt az Úr eredeti szándéka az emberi élettel, megismerik a szabadító Istent, és csatlakoznak népéhez. Isten így fogja végül minden ember életét helyreállítani.

“Isten nem azt akarja, hogy betartsunk mindenféle szabályokat, ő a szívünket akarja… Csak így felel meg az ember Istennek: ha neki ajándékozza a szívét, bizalmát, szeretetét.”

Klaus Douglass

 

(3. hét) 12. kérdés

A 107. zsoltár az Úr jóságáról és emberszeretetéről szól. Szerzője különböző példákat emel ki Izráel történelméből, amikor Isten szorult helyzetükből mentett meg embereket. Összesen hány szabadító jelenet szerepel a zsoltárban? (A számot betűvel kiírva kérjük.)

 

“Izráel népében, „ebben a különös, szedett-vedett népecskében… minden nép a szabadulás felé halad. Ez Isten saját gyülevész serege, és Isten ebben a maroknyi népben akarja megmutatni, merre kell tartania az egész emberiségnek.
Igaz, …Ábrahám gyermekei nem olyan népség, amelyre büszke lehetne lenni. De ez egyáltalán nem változtat azon, hogy ők Isten szeme fénye. És minden újabb nemzedék, amely hozzájuk csatlakozik, tudhatja: mi is Isten kiválasztottai vagyunk. Minden nemzedéknek ki kell újból vonulnia Egyiptomból. Minden egyes ember tudhatja, hogy félelme, kishitűsége, hiányosságai és botlásai, s a világmindenséghez viszonyítva csekély volta ellenére ő is részt vehet ebben a nagy vonulásban. És egykor hazaérkezik. Egykor ez az egész világ hazaérkezik. Akkor egy új éneket énekelnek egy új nyelven. Egy új föld lesz akkor.”

Nico ter Linden

 

(3. hét) 13. kérdés

Milyen szót hagytunk ki a dal (https://youtu.be/hnmBfWXgbrM) következő sorából: „bízz, csak bízz, és adj hálát _____”?

 

(3. hét) 14. kérdés

Bűnbocsánatot és megújulást is egyedül Isten adhat. Ezékiel próféta könyvének 37. részében Isten egyik ígérete így hangzik el: „Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és _____ őket.” Milyen szó hiányzik?

 

(3. hét) 15. kérdés

Ugyancsak szabadításra utal a videóban (https://youtu.be/7rtLeU6poiI), hogy az Irgalmasság Atyja „lelkem megtisztítja, sebeim _____”. Mi a hiányzó szó?

 

Az Úr gondviselése, szabadító tettei és folyamatos figyelmeztetései ellenére azonban Izráel képtelen volt betölteni küldetését, hogy életén keresztül Istenhez vonzzon más népeket. A hűtlenség, viszályok, szeretetlenség, igazságtalanság oda vezetett, hogy a zsidó nép nagy részét fogolyként hurcolták el Babilonba. Mindeközben több próféta is egy szabadító királynak, Isten felkentjének eljöveteléről kezdett beszélni, aki hamarosan elhozza a megváltást, a várva várt szabadságot és a békét.

“Isten irántunk való szeretete nem változik. Nem kezdik ki bűneink vagy közömbösségünk, és megingathatatlan abban a meggyőződésében, hogy ki kell gyógyulnunk bűneinkből – bármibe is kerül az nekünk, bármibe is kerül az neki.”

C. S. Lewis