2020.08.04.

11. online bibliaismereti játék, 2020. tavasz

Második heti kérdések

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten.
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba.

A feladatsor letölthető innen .docx és .pdf formátumban is.
A válaszokat az alábbi táblázatba kell beírni: .docx .pdf .jpg
A megfejtést csak az 5. héten kell majd beküldeni!

A válaszokat megkereshetitek

A szabadító Isten

A múlt héten láttuk, hogy az Éden kertjében Isten mindent az ember rendelkezésére bocsátott, és különös módon még kockázatot is vállalt, amikor megajándékozta a szabad döntés lehetőségével.

Az ember pedig az autonómiát, a függetlenséget választotta… De Isten azonnal bejelenti titokzatos tervét: meg fogja szabadítani az embert a bűn pusztító hatalmától, és végül helyreállítja majd a világot (1Móz 3,15).

“A bűnbeesés története… szemléletes módon írja le, hogyan történik az ember Istentől való elszakadása. Azt a benyomást kelti az emberben, hogy olyan történetről van szó, amelyet valamilyen módon mindnyájan magunkban hordozunk és állandóan megismétlünk… Isten mégsem fordul el az embertől, aki elfordult tőle – és mindannyian ebből a meg nem érdemelt jóságból élünk, semmi másból.”

Klaus Douglass

 

A földön elszabadulnak a sötétség erői, és a bűn eltorzítja, megrontja mindazt, ami kezdetben teljességgel jó és gyönyörű volt. Amikor az ember elszakad a Teremtőtől, kizuhan eredeti dicsőségéből és méltóságából, s a
szabadsága is megtörik. Az élete már nem Istenhez igazodik. És amit korábban egyedül Istentől várt és kapott meg, azt ezután máshol kezdi el keresni. Bizalmát másba veti, döntéseit másra építi, lépéseit más befolyásolja. Ezt nevezi a Biblia bálványnak. Ez bármi lehet: pénz, siker, elismerés, család, internet, élmények, lájkok, vásárlás, stb., amire a szívünk mélyén vágyunk, és ami – Isten helyett – elkezdhet irányítani minket. Ma is mindannyian átéljük, hogy „az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt” (Róm 7,18). Hiába határozunk el valami jót, végül mégsem azt tesszük. (Elég csak egy rossz szokásunkra vagy kapcsolati problémánkra gondolni.) Valami legyőz minket – és ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szabadok, hanem valami uralkodik rajtunk.

(2. hét) 6. kérdés

Amikor az emberek nem Istenhez igazodnak, akkor gondolkodásukat, akaratukat és cselekvésüket „e világ fejedelme”, az ördög határozza meg, akiről Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levelének 2. fejezetében ezt írja: „_____ ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.” Milyen szó hiányzik?

 

“Az Istentől függetlenített létet választva hazug élet lehet csak az osztályrészünk. Azért hazug, mert az autonómia, amellyel kecsegtet, puszta illúzió. Nem a szabadságunkat vívjuk ki, amikor figyelmen kívül hagyjuk az isteni akaratot, hanem épp saját rabláncaink kovácsaivá válunk.”

David G. Benner

 

(2. hét) 7. kérdés

Az Istentől eltávolodott ember kiszolgáltatottá, megkötözötté válhat. Tituszhoz írt levelének 3. részében Pál kemény szavakat használva emlékszik vissza korábbi elveszettségére: „valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek _____”. Mi a hiányzó szó?

 

“Az a gondolat, amit a sátán távoli őseink fejébe ültetett, nem más volt, mint hogy olyanok lehetnek, mint az Isten; hogy támaszkodhatnak saját magukra, mintha saját maguk teremtői lennének; hogy saját maguk urai legyenek; hogy Istenen kívül, tőle távol keressenek maguknak valamiféle boldogságot. S ebből a reménytelen kísérletből származott mindaz, amit emberi történelemnek nevezünk – pénz, szegénység, becsvágy, háború, prostitúció, osztálykülönbségek, birodalmak, rabszolgaság –, hosszú és borzalmas története az embernek, aki szüntelenül Isten nélkül keresi boldogságát… Mármost Isten úgy tervezte meg az emberi gépezetet, hogy saját maga, Isten működtesse… Isten nem tud magától távol boldogságot és békét adni, mivel az ott nincs. Nem is létezik semmi ilyesmi.”

C. S. Lewis

 

Az ember hajlamos arra, hogy identitását és értékességét valami másban keresse, vagy másoktól várja annak megerősítését. Alapvetően jó dolgok (eredmények, siker, pénz, öltözködés, másoktól várt elismerés, stb.) válhatnak pusztítóvá, amikor céljainkat, tetteinket ezek határozzák meg.

(2. hét) 8. kérdés

Identitásunk, szabadságunk egyedül Istenben állhat helyre. A dalban (https://youtu.be/4vbwahFTjHA) megfogalmazzák, hogy Isten „túllát a felszínen” – ezért csak tőle várhatom, hogy „megmondja nekem az igazat, hogy ki vagyok én igazán”, és ezenkívül „az igazi nevemet: azt, hogy ki _____.” Milyen szó hiányzik?

 

“Minden ember szívében van egy Isten-alakú űr, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt.”

Blaise Pascal

 

(2. hét) 9. kérdés

Az Istentől eltávolodott ember ma is elveszett a világban, és Isten után vágyódik. Hallgasd meg a dalt (https://youtu.be/W2xj6v2AiIQ). Milyen szó hiányzik ebből a sorából: „_____ a lelkem porszem szélvészben”?

 

(2. hét) 10. kérdés

A 67. zsoltár írója így könyörög az Úrhoz: „Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, _____ a népek között! Magasztaljanak a népek, ó, Isten, magasztaljon minden nép!” Mi a hiányzó szó?

 

“A kegyelem Isten cselekvő szeretete az emberek iránt, akik ennek éppen az ellenkezőjét érdemelnék.”

J. I. Packer