2023.10.01.

A megjövendölt Messiás

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik” (Lk 1,45)

Ötödik heti kérdések

Az előző héten több próféciát láttunk, amelyek már évszázadokkal korábban szóltak a Messiás elárulásáról, és megjövendölték szenvedését és kivégzését. Most az utolsó héten megnézzük, hogy mit jelentett ki Isten előre arról, hogy mi fog történni közvetlenül a Messiás halála előtt és után, hogy fel fog támadni a halálból, elküldi a Szentlelket, az idők végén pedig vissza fog térni, hogy tökéletesen helyreállítsa a világot.

24. Kihez szól a Messiás a halála előtt?*

A 31. zsoltárban Dávid azért könyörög Istenhez, hogy mentse meg őt. Szenvedésében továbbra is egyedül Istenben és az ő szabadításában bízik. Keresd meg az online Bibliában (https://abibliamindenkie.hu/) a Zsolt 31-et és benne ezt a verset:

Az utána megadott apróbetűs kereszthivatkozásra kattintva Lukács evangéliumának egyik verséhez fogsz eljutni. Lukács itt örökíti meg, hogy Jézus is ennek a régi zsoltárnak a szavaival kiált az Atyához a halála előtt, egyedül benne bízik, és lelkét (azaz életét) az Ő kezébe teszi le. A vers száma betűvel kiírva: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢. Ennek a 2. betűjét írd be a Betűszalag 24. négyzetébe.

25. Mi történik vele a halála után, és hova fogják temetni?

Zakariás próféta egyik régi jövendölése is beteljesedett Jézus halálakor: Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták (Zak 12,10). Az Újszövetségben ezt János evangélista említi: Jézus lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát (Jn 19,33–34).

Ézsaiás próféta pedig azt jövendölte meg, hogy a Messiást egy gazdag ember sírjába fogják temetni: A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul (Ézs 53,9). Máté evangéliumának 27. fejezete számol be arról, hogy évszázadokkal később pontosan ez történt Jézus holttestével: egy gazdag ember vitte el, majd tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A Mt 27-ben említett gazdag ember keresztneve: ▢▢▢▢▢▢. A név 1. betűjét írd be a Betűszalag 25. négyzetébe.

26. A Messiás fel fog támadni a halálból?

Dávid királynak több zsoltárában is szerepelnek olyan különös mondatok, mint például: nem hagysz engem a holtak hazájában (Zsolt 16,10), vagy Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél (Zsolt 86,13).

Kb. 1000 évvel később Péter apostol az ApCsel 2-ben kijelenti, hogy Dávid király itt a Messiás feltámadásáról beszélt: Dávid előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást (ApCsel 2,31).

Az ApCsel 13-ban Pál apostol szintén amellett érvel, hogy a zsoltár szavai nem vonatkozhattak Dávidra, hiszen ő meghalt, és eltemették. Amikor azonban Isten feltámasztotta Jézust, akkor azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ nekünk, az ő gyermekeiknek. A kihagyott szó 5. betűjét írd be a Betűszalag 26. négyzetébe.

27. Isten minden emberre kitölti a Lelkét?

Krisztus előtt körülbelül 400 évvel egy próféta megjövendölte a Szentlélek eljövetelét. Az ApCsel 2-ben olvassuk, hogy Péter apostol a próféta szavainak beteljesedését, a Szentlélek munkáját látta abban, amikor Jézus mennybemenetele után különböző származású emberek mind a saját anyanyelvükön hallották Jézus egyszerű tanítványait Jeruzsálemben. Péter ezért szólt így a gúnyolódókhoz: „nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről ▢▢▢▢ így prófétált: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra”. A próféta nevének 1. betűjét írd be a Betűszalag 27. négyzetébe.

28. A Messiás visszatér majd, hogy tökéletesen helyreállítsa a világot?

Több próféta szól arról, hogy az idők végén az Úr eljön majd, hogy igazságot szolgáltasson, és helyreállítsa a világot. Dániel próféta az egyik látomásában egy különös személyt látott, aki egyrészt emberfiához hasonló volt (vagyis olyan, mint egy ember), másrészt viszont az ég felhőin jött el (ahogy csak Isten jelenhet meg). Tehát ember és Isten egy személyben. Istenhez vezették, aki Őt tette meg az új királyság örök Királyává.

A Dán 7-ben a próféta így fogalmaz: Hatalom, ▢▢▢▢▢▢▢▢ és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. A hiányzó szó 1. betűjét írd be a Betűszalag 28. négyzetébe.

Ebben a játékban ez volt az utolsó feladványunk.

Már csak a játék végső, kétszavas megfejtése van hátra. ►►

Infó a végső megfejtéshez.doc

Infó a végső megfejtéshez.pdf


* A választ megkeresheted