2020.08.04.

11. online bibliaismereti játék, 2020. tavasz

Ötödik heti kérdések

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten.
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba.

A feladatsor letölthető innen .docx és .pdf formátumban is.
A válaszokat az alábbi táblázatba kell beírni: .docx .pdf .jpg

A játék végső megfejtéséhez szükséges koordináták itt (.doc) és itt (.jpg) találhatók.
Kérjük a Csoportvezetőket és az Egyéni versenyzőket, hogy csak a bibliai térség nevét küldjék be e-mailben 2020. június 14. (vasárnap) éjfélig.

A válaszokat megkereshetitek

A szabadító Isten

Az elmúlt héten arról volt szó, hogy Jézus, „aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, …országa népévé tett minket” (Jel 1,5–6).

A megszabadított és helyreállított emberek megváltoznak. Még nem tökéletesek, de már nem ez jellemzi őket. Képesek arra, hogy ne vétkezzenek, sőt már képesek olyan dolgokra is, amilyenekre maguktól nem lennének képesek. Krisztus élni kezd bennük. Az ő isteni természetének részesei lettek, s őbenne gyógyulnak, tisztulnak, erősödnek. Fokozatosan megtanulnak új emberekként, szabadon élni.

“Immár fellelhetők új emberek itt-ott a földön. Egyesek… még alig felismerhetők, másokat viszont kétségkívül fel lehet ismerni. Olykor-olykor az ember találkozik velük. Még az arcuk és a hangjuk is más, mint a miénk: határozottabb, nyugodtabb, boldogabb, sugárzóbb.”

C. S. Lewis

 

(5. hét) 21. kérdés

János evangéliumának 8. részében Jézus ezt mondja: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban _____ lesztek.” Mi a hiányzó szó?

 

“Bibliai értelemben az örvendezés azt jelenti, hogy megbecsülni valamit, felmérni az értékét, elgondolkozni a szépségén és jelentőségén egészen addig, amíg át nem éljük teljes egészében, hogy mennyire becses ajándékot kaptunk. Aki „az Úrban örvendezik”, az addig dicsőíti Istent, amíg a szíve megnyugszik és csordultig megtelik Istennel, s ennek következtében képes lesz elengedni azokat a korábban nélkülözhetetlennek hitt dolgokat, amelyekhez görcsösen ragaszkodott.”

Timothy Keller

 

Az újjászületett emberek folyamatosan formálódnak át olyan egyedi személyiségekké, amilyeneknek Isten eltervezte őket. Mindeközben pedig a Szentlélektől kapnak erőt, hogy másokhoz is eljuttassák Isten szabadítását. A kívülállók érzékelik ezt a róluk áradó erőt – „amellyel a megpróbáltatásokban is tudnak örvendezni, betegeket gyógyítani, szabadnak lenni a fogságban” –, és csatlakoznak a keresztény közösségekhez.

“Az evangélium hirdetése nem más, mint a Jézus Krisztusban boldog és szabad szív túláradása.”

Robert Munger

 

(5. hét) 22. kérdés

János első levelének 4. részében szerepel a következő mondat: „És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” Mi a száma ennek a versnek? (A számot betűvel kiírva kérjük.)

 

“Isten a megtestesült szeretet, aki a legjobbat akarja nekünk, aki használni akar bennünket a jó megvalósításában, és… Isten le tud győzni vagy számunkra hasznosra tud fordítani minden negatív dolgot, ami szembe akar helyezkedni velünk.”

Klaus Douglass

 

(5. hét) 23. kérdés

Hallgasd meg a dalt (https://youtu.be/BhoOX1GNS_w). Milyen szót hagytunk ki a következő sorából? „Mondd el a jó hírt százszor, _____, hogyha kell! Ne kíméld magad, csak hirdesd, hirdesd!”

 

“Néhány évszázadon belül a hívők kis seregéből világméretű mozgalom lesz, amelynek tagjai ámulva fedezik fel, hogy sérüléseik meggyógyulnak, és hogy Isten emberi közösségében otthonra lelnek.”

Klaus Douglass

 

A bibliai történet a Jelenések könyvében a teremtett világ és az emberi élet helyreállításával végződik. Isten kegyelmes uralma tökéletesen megvalósul.

(5. hét) 24. kérdés

Krisztus azt ígéri, hogy aki győz, vele együtt ülhet majd a trónjára (vö. Jel 3,21). A következő videóban is (https://youtu.be/8t6KErklNGc) elhangzik, hogy Isten népe „ébredést kér, és _____ lesz!” Milyen szó hiányzik?

 

“Bár első pillantásra úgy tűnik, a kereszténység nem szól másról, mint erkölcsről, kötelességekről és szabályokról, bűnről és erényről, mégis továbbvisz bennünket, sőt átvezet valahová, ami túl van mindezeken. Egy olyan ország rémlik fel szemünk előtt, ahol ezekről a dolgokról legfeljebb csak tréfából beszélnek. Ahol mindenki olyan mértékben van telve jósággal, mint ahogy a tükör világossággal. Noha nem nevezik azt jóságnak. Semminek sem nevezik. Nem is gondolnak rá. Túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy arra a forrásra tekintsenek, amelyből a jóság fakad.”

C. S. Lewis

 

(5. hét) 25. kérdés

A Rómaiakhoz írt levél 8. részében Pál előrevetíti, hogy végül az egész teremtett világ megszabadul majd „Isten gyermekeinek _____ szabadságára”. Mi a hiányzó szó?

 

“A lelkem mélyén, legigazabb valómban nem az vagyok, akinek gondolom magam, hanem „az, aki egy a feltámadott Krisztussal, akiben minden beteljesedik”. A keresztény emberben végbemenő spirituális átalakulás végeztével nem az az ember érkezik meg, aki elindult az úton… Aki az út végén megérkezik, nem más, mint az isteni Szeretet alkotása. Az, akinek Isten a világ kezdetén eltervezett bennünket – az én, mely az „Én vagyok”-ban van elrejtve.”

David G. Benner