Történetünk

A mai formájában és a jelenlegi szervezeti keretek között 1991 óta működik a Magyar Bibliatársulat, de “eszmei örökségünk” 1832-ig vezethető vissza, amikor is a Brit és Külföldi Bibliatársulat átvette a magyar nyelvű Bibliával kapcsolatos szöveggondozási, kiadási és terjesztési feladatokat. Nekik köszönhetjük az 1908-as revideált Károli Bibliát is. Több mint száz évi hűséges szolgálat és a második világháború után e legelső és legnagyobb múltú bibliatársulatnak el kellett hagyni a kommunizmus építésébe kezdő Magyarországot. Ekkor vették át a feladatot közösen a magyarországi protestáns egyházak. Az erre a célra létrehozott testületet Magyar Bibliatanácsnak hívták. A Bibliatanács hamarosan tagja lett a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies), amelynek nagygyűlését 1989-ben Budapesten tartották.

A rendszerváltozás utáni új idők új szervezeti formát követeltek, ezért hozták létre az egyházak 1991-ben a Bibliatanács utódját, a Magyar Bibliatársulat Alapítványt, változatlan célokkal, de némileg megváltozott feladatokkal. Míg a kádári Magyarországon a Biblia folyamatos megjelentetése volt a legfőbb cél és a bibliatársulati lét legfontosabb “fegyverténye” is egyben, a rendszerváltozás utáni Magyarországon megváltoztak a lehetőségek, a célok és a felelősség is. A leküzdendő erő már nem az ellenséges és gyanakvó államhatalom (bár néha még szeretnénk hinni, hogy az gátol bennünket, és nem saját gyengeségeink), hanem az emberi természetben a szabadsággal együtt járó szabadosság, felelőtlenség és érdektelenség: pontosan érződik ez egyházi életünkben is, az egyházakat szolgáló bibliatársulati munkában pedig különösen.

A Magyar Bibliatársulat minden kezdeményezése ellenére nem önálló alapítvány. Nem a maga útját járja. A magyarországi protestáns és ortodox egyházak, s azok közül is elsőként a Magyarországi Református Egyház hívta életre, hogy legyen egy olyan testület, amely felelősen és átláthatóan végzi a Biblia fordításának, kiadásának, terjesztésének és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztésnek a feladatait. Ma, amikor a szabadság korszakát éljük annak minden áldásával és hátrányával együtt, mi a munkánkban nem kaptunk “szabad kezet”, és ez nagyon jól van így. Az egyház misszióját szolgáljuk legjobb tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten. Ehhez természetesen mindennél jobban szükségünk van keresztyén testvéreink figyelmére, észrevételeire, kritikájára és segítségére.

Történetünk évszámokban

1804. március 7: megalakult a Brit és Külföldi Bibliatársulat
1812: a BKBT “bibliaügynökei” megjelennek Magyarországon
1835: Sárospatakon megjelent a BKBT által nyomtatott első magyar Biblia
1949: a BKBT-nak el kellett hagynia az országot, létrejött a Magyar Bibliatanács
1975: megjelent a protestáns új fordítású Biblia
1988: a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) Nagygyűlése Budapesten
1990: megjelent a protestáns új fordítású Biblia revideált kiadása
1992: létrejött a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA), a Bibliatanács jogutódja
2003: ez évtől kezdve a MBTA külföldi anyagi támogatás nélkül, kizárólag a tagegyházak és az egyéni támogatók segítségével végzi a szolgálatát
2008: A Biblia éve Magyarországon